Meny
geir-pollestad_36302994281_o

Trygg styring i en urolig tid - ny budsjettenighet på Stortinget

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har blitt enige med Sosialistisk Venstreparti om revidert nasjonalbudsjett 2023. Her er noen av de viktigste punktene: 

  1. Et budsjett som holder orden i norsk økonomi i en urolig tid, trygger arbeidsplasser og støtter Ukrainas kamp for frihet og selvbestemmelse.
  2. Økning av støtte til dem som er spesielt utsatt for høyere priser og dyrere mat, som økning av sosialhjelp og barnetrygd for barn over 6 år og økt bostøtte.
  3. Ekstraordinære tiltak i Øst-Finnmark, som tidligere presentert av statsminister og finansministeren.  
  4. Forsterkede klima og miljøtiltak gjennom bl.a. frivillig skogvern, styrking av Enova og mer støtte til kollektivprosjekter. 
  5. Gode lokale prosjekt over hele landet som midler til geoparker fra Nordland til Agder, villakssenter og kulturarvskoler.

- At folk har en trygg jobb å gå til, at vi gir nok penger til sykehus og politi så de ikke må kutte oppgaver på grunn av prisvekst, og solid støtte til Ukraina, er det viktigste for Arbeiderpartiet nå. Sammen med SV har vi nok en gang fått flertall for et viktig budsjett som gjør at Norge er bedre forberedt på fremtidens utfordringer, sier Eigil Knutsen leder av finanskomiteen for Arbeiderpartiet. 

- Forhandlingene med SV har vært preget av gjensidig respekt og vilje til å finne gode løsninger. Vi har fått flertall for regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. For Senterpartiet har det vært viktig å sikre stabilitet for norsk næringsliv. I tillegg har vi sikret nødvendige løft for de som har minst i en vanskelig tid, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet.

RNB 2023 - enighet Ap,SP,SV - verbaler. Rettet 13.10

RNB_forlik 13.06.2023 - tall. Rettet 13.10