Meny
2020 Dame på oppdrettsanlegg, Sogn og Fjordane

Tverrpolitisk enighet om grunnrenteskatt på havbruk

I dag har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Pasientfokus blitt enige om grunnrenteskatt på havbruk. 

Forslaget bygger på modellen lagt fram av regjeringen, med følgende endringer:

 • Den effektive skattesatsen reduseres fra 35 % til 25 %. 
 • Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 % til 75 %. 
 • Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023. 
 • I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.

Partiene mener enigheten gir forutsigbarhet, sikrer investeringer i næringen og gir viktige inntekter til felleskapet.

Lakseskatt 250523.jpeg
Frå pressekonferanse på Stortinget om forliket om lakseskatten 25. mai 2023.

- Etter en lang prosess sikrer vi nå at Stortinget vedtar prinsippet om grunnrente i havbruk. Avtalepartene sikrer også flertall for en skattesats på 25 % og en økning i rabatten på formuesskatteverdien for oppdrettskonsesjoner til 75 %, sier saksordfører Geir Pollestad (Sp). 

- Det er nå bred tverrpolitisk støtte i Stortinget for grunnrenteskatt på havbruk. Det er veldig bra at en viktig næring for Norge nå får forutsigbare rammevilkår. Vi får nå på plass en historisk grunnrenteskatt i Norge som gjør at næring som bruker fellesareal til næringsvirksomhet betaler en skatt til fellesskapet og lokalsamfunnene som har oppdrettsvirksomhet, sier leder i finanskomiteen Eigil Knutsen (Ap) 

- Venstre har fått gjennomslag for vårt hovedkrav om å senke skattesatsen til 25 prosent, i tillegg til flere miljøseire. Kyst-Norge har ikke råd til at Stortinget driver politisk spill og skaper usikkerhet rundt en av våre viktigste næringer. Dette er en god løsning både for kysten, havbruksnæringen og fellesskapet, sier Sveinung Rotevatn.

- Grunnrenteskatt på oppdrett ville nå blitt innført uansett – og Pasientfokus er glad for å bidra til at skatten blir lavere og får en bedre innretning enn den ellers kunne fått. For Pasientfokus sin del har det vært viktig å få på plass en løsning som sikrer distriktsarbeidsplasser, som er bedre for de mindre familie- og lokalteide anleggene, som bidrar til en miljøvennlig utvikling i næringa og som gjør bransjen fortsatt attraktiv for unge grundere og andre som har lyst til å satse i næringen, sier stortingsrepresentant Irene Ojala (Pf) 

Avtalen innebærer at partiene vil fremme et felles forslag til behandlingen av saken i Stortinget 31. mai. Det er flere partier enn avtalepartene som slutter seg til prinsippet om grunnrenteskatt i havbruksnæringen.

Ap, Sp, Venstre og Pasientfokus er også enige om å fremmes følgende anmodningsforslag:

 • Stortinget ber regjeringen sørge for at miljøindikatorer for trafikklyssystemet er på plass fra auksjonsrunden i 2024. Det skal utredes og vurderes indikatorer, som blant annet påvirkning på sjøørret, utslipp og dødelighet.
 • Stortinget ber regjeringen frem til statsbudsjettet for 2024 utrede forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk til havs. Utredningen må gi en avklaring om det er grunnlag for grunnrente på havbruk til havs.
 • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som gjør at nedtrukket produksjon som følge av trafikklyssystemet kan produseres i lukket teknologi.
 • Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en miljøteknologiordning i løpet av 2023.
 • Stortinget ber regjeringen i løpet av våren 2024 legge frem en sak om bedre organisering av samarbeidet mellom myndigheter og oppdrettsnæringen for å sikre en mer helhetlig forvaltning, bedre bærekraft og bedre fiskevelferd.
 • Stortinget ber regjeringen i løpet av våren 2024 legge frem tiltak for økt bearbeiding av sjømat i Norge.
 • Stortinget ber regjeringen sikre at Havbruksfondet tilføres midler som om produksjonsavgiften ble økt fra 56 øre til 90 øre fra 1. januar 2023.