Meny
2020 Anne Hove, Norges Taxiforbund, på jobb i Oslo

Utvalg foreslår opprydding i drosjenæringen

- Utvalgets innstilling er en sterk støtte til Senterpartiets syn på sentraltilknytningsplikt. Senterpartiet mener det haster å få innført sentraltilknytningsplikten og ønsker også at man snarest får innført driveplikt og regulering av antall løyver, slik at man kan sikre en oversiktlig og mer seriøs bransje, sier Sande.

Det regjeringsoppnevnte Drosjeutvalget, som har sett helhetlig på hvordan drosjenæringen kan være organisert til det beste for både forbruker og næringen, har i dag levert sin første delrapport.  Utvalget foreslår plikt til å være tilknyttet en drosjesentral. Utvalget belyser også de skattemessige utfordringene som er knyttet til de rene app-baserte aktørene.

- Sentraltilknytningsplikten tar oss et stykke på vei i oppryddingsarbeidet etter Solbergregjeringens frislipp i drosjenæringen, sier leder i Stortingets Transportkomite Erling Sande (Sp).

Fra frislippet i november 2020 til april 2023 har antallet løyver mer enn doblet seg. Samtidig har ikke den totale omsetningen i bransjen gått opp, og forholdene for sjåførene i bransjen er krevende.

- Utvalgets innstilling er en sterk støtte til Senterpartiets syn på sentraltilknytningsplikt. Senterpartiet mener det haster å få innført sentraltilknytningsplikten og ønsker også at man snarest får innført driveplikt og regulering av antall løyver, slik at man kan sikre en oversiktlig og mer seriøs bransje, sier Sande.

Drosjeutvalgets delrapport skal nå ut på høring. Senterpartiet; Arbeiderpartiet og SV utgjorde stortingsflertallet som ba regjeringen komme med nødvendige lov- og forskriftsendringer for å gjeninnføre plikten til å være tilknyttet drosjesentral, innføre driveplikt og antallsregulering i drosjenæringen i løpet av 2023.