Meny
Bli medlem

2020 Ungdomsskolelærer ved tavla

Vi har ingen lærere å miste

Læreren er betydningsfull. Elevers undervisning og læring avhenger av å ha kvalifiserte lærere på skolen. Med den pågående pandemien, er betydningen av lærere løfta og deres virke fått mer press på seg enn det alt var. Spørsmålet er om regjeringen foretrekker at elevene får undervisning av erfarne og kvalifiserte allmennlærere utdannet før 2014 og kvalifiserte lærere med 3 i matte fra videregående, eller ukvalifiserte ansatte uten formell lærerkompetanse?

Sortering av barn hører ikke noe sted hjemme

Sortering av barn hører ikke noe sted hjemme

Senterpartiet er opptatte av barns ve og vel i barnehagen. Språk er en viktig del av barns utvikling, etter trygghet og trivsel. Rammeplanen for barnehagene er omfattende, og har blitt tatt godt imot – dog, med et ønske om flere ressurser for å kunne realisere ambisjonene som ligger der. Nå varsler Kunnskapsministeren en skjerping av rammeplanen, med en pålagt språkkartlegging. Dette er feilslått og uten faglig grunnlag. Unison kritikk fra fagfolk bør få Kunnskapsministeren til å snu, skriver Marit Knutsdatter Strand.

Heknevev, næringsliv og verdensvev

Heknevev, næringsliv og verdensvev

- Kan fengslende litteratur si oss noe om hvordan vi får fart i næringslivet etter korona?, spør Kathrine Kleveland i dette innlegget.

Klar tale - klart språk

Klar tale - klart språk

Ord betyr noe – mer enn vi kanskje tenker over i det daglige? Politikkens språk betyr ekstra mye. Ord kan splitte og oppildne, slik vi nylig har sett i USA. Men ordene vi velger kan også oppklare uenighet og tydeliggjøre standpunkter på en positiv måte. Selv er jeg opptatt av at språket skal åpne opp og gjøre politikken tilgjengelig, skriver Kathrine Kleveland.

2020 Kathrine Kleveland i samtale med kokk på Quality Hotel Tønsberg, Vestfold

Matfagene trenger deg!

Norge har stort behov for flere engasjerte og entusiastiske matfagarbeidere i årene som kommer. Det er en spennende bransje med mange varierte muligheter. Samtidig har dessverre søkertallene de siste årene vist at ungdom svikter alle typer matfag. Dette må vi gjøre noe med! Vi trenger kunnskap, kompetanse og rekruttering til mat- og måltidsbransjen, skriver Kathrine Kleveland

Norge treng ei ny retning

Norge treng ei ny retning

Med dagens helsepolitikk går utviklinga i feil retning. Ei ny retning er nødvendig – og mulig. Det som trengs er et regjeringsskifte, skriv Kjersti Toppe i denne kronikken.

- Etterlengtet forslag mot fôrkrisa i reindrifta

- Etterlengtet forslag mot fôrkrisa i reindrifta

Regjeringen har i dag lagt fram et forslag til en tilleggsbevilgning til reindriftens kriseberedskapsfond på 20 millioner kroner. - Det er gledelig at vi kan unngå at et stort antall dyr dør av sult, sier leder i Stortingets næringskomité Geir Pollestad

Senterpartiet vil regjeringens testhysteri til livs

Senterpartiet vil regjeringens testhysteri til livs

Senterpartiet vil regjeringens testhysteri til livs og har fremmet forslag om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver.

Posten skal hva?

Posten skal hva?

Posten svekker tilbudet i distriktene, og det er kommet fram historier hvor Posten flytter postkassene mange timers reisevei fra stedet hvor folk bor. «Vårt samfunnsoppdrag er både å sikre gode posttjenester for hele landet og å drive et konsern med en sunn økonomi som ikke belaster fellesskapet unødig» uttaler pressesjef i Posten Norge AS, John Eckhoff, skriver Siv Mossleth.

- Regjeringen lurer studentene

- Regjeringen lurer studentene

- Dette budsjettforslaget innebærer i praksis et kutt i studiestøtten, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson, Marit Knutsdatter Strand.

En varslet lærermangel

En varslet lærermangel

Norge har med andre ord allerede en betydelig lærermangel. Sp frykter at dette problemet vil øke i årene framover basert på fire vedtak som regjeringen har gjort. Disse vedtakene er ille nok hver for seg, men i sum kan de bli eksplosive, skriver Marit Arnstad.

Stopp togenes reinpåkjørsler

Stopp togenes reinpåkjørsler

Stortingsrepresentant og medlem i stortingets transportkomite, Siv Mossleth, krever svar fra samferselsminister Solvik Olsen om hvordan han vil sikre at slike dyretragedier som nå skjer i Vefsn ikke skjer igjen.

Sp advarer: Budsjettforliket betyr avskilting av lærere og vil forsterke lærermangelen

Sp advarer: Budsjettforliket betyr avskilting av lærere og vil forsterke lærermangelen

- Det er oppsiktsvekkende at KrF nå aksepterer avskiltingen av 33 000 lærere, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson og parlamentariske leder, Marit Arnstad.

Distriktsfiendtlig forslag til kutt for borteboere

Distriktsfiendtlig forslag til kutt for borteboere

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett ønsker de å øke grensa for å motta borteboerstipend fra 40 til 60 km. Et forslag som vil ramme omtrent 1000 elever som har lang vei til sin nærmeste videregående skole, og enda flere som ønsker å gå på en studielinje som ligger et stykke unna hjemmet. Dette får Senterpartiet til å reagere kraftig.

Spinning