Meny
Bli medlem

Ein vel ikkje når ein er sjuk

Ein vel ikkje når ein er sjuk

I 2015 innførte regjeringa ordninga med fritt behandlingsval. Pasientar fekk rett til å velja mellom privat og offentleg helsehjelp. Slik skulle me få reduserte ventetider, auka valfridom og meir effektive sjukehus, skriv Nils T. Bjørke.

Fylkene må styre opptak til videregående skole

Fylkene må styre opptak til videregående skole

Regjeringa går nå inn for å overstyre og sentralisere opptaket til videregående skoler vekk fra fylkene og elevorganisasjonene. Senterpartiet mener fylkene må få beholde styring av opptaket til videregående, som er avgjørende for både elevene, lærerne og skolene rundt i hele landet.

2020 Norges Arktiske Universitet, Alta, Finnmark

Nok kutt, ny kurs for høyere utdanning

I stedet for fortsatt sentralisering, må vi nå snu skuta, få ny kurs for høyere utdanning og bygge landet som tidligere, skriver Marit Knutsdatter Strand i dette innlegget.

2020 Ungdomsskolelærer ved tavla

Vi har ingen lærere å miste

Læreren er betydningsfull. Elevers undervisning og læring avhenger av å ha kvalifiserte lærere på skolen. Med den pågående pandemien, er betydningen av lærere løfta og deres virke fått mer press på seg enn det alt var. Spørsmålet er om regjeringen foretrekker at elevene får undervisning av erfarne og kvalifiserte allmennlærere utdannet før 2014 og kvalifiserte lærere med 3 i matte fra videregående, eller ukvalifiserte ansatte uten formell lærerkompetanse?

Klar tale - klart språk

Klar tale - klart språk

Ord betyr noe – mer enn vi kanskje tenker over i det daglige? Politikkens språk betyr ekstra mye. Ord kan splitte og oppildne, slik vi nylig har sett i USA. Men ordene vi velger kan også oppklare uenighet og tydeliggjøre standpunkter på en positiv måte. Selv er jeg opptatt av at språket skal åpne opp og gjøre politikken tilgjengelig, skriver Kathrine Kleveland.

2020 Kathrine Kleveland i samtale med kokk på Quality Hotel Tønsberg, Vestfold

Matfagene trenger deg!

Norge har stort behov for flere engasjerte og entusiastiske matfagarbeidere i årene som kommer. Det er en spennende bransje med mange varierte muligheter. Samtidig har dessverre søkertallene de siste årene vist at ungdom svikter alle typer matfag. Dette må vi gjøre noe med! Vi trenger kunnskap, kompetanse og rekruttering til mat- og måltidsbransjen, skriver Kathrine Kleveland

Norge treng ei ny retning

Norge treng ei ny retning

Med dagens helsepolitikk går utviklinga i feil retning. Ei ny retning er nødvendig – og mulig. Det som trengs er et regjeringsskifte, skriv Kjersti Toppe i denne kronikken.

- Etterlengtet forslag mot fôrkrisa i reindrifta

- Etterlengtet forslag mot fôrkrisa i reindrifta

Regjeringen har i dag lagt fram et forslag til en tilleggsbevilgning til reindriftens kriseberedskapsfond på 20 millioner kroner. - Det er gledelig at vi kan unngå at et stort antall dyr dør av sult, sier leder i Stortingets næringskomité Geir Pollestad

Senterpartiet vil regjeringens testhysteri til livs

Senterpartiet vil regjeringens testhysteri til livs

Senterpartiet vil regjeringens testhysteri til livs og har fremmet forslag om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver.

Posten skal hva?

Posten skal hva?

Posten svekker tilbudet i distriktene, og det er kommet fram historier hvor Posten flytter postkassene mange timers reisevei fra stedet hvor folk bor. «Vårt samfunnsoppdrag er både å sikre gode posttjenester for hele landet og å drive et konsern med en sunn økonomi som ikke belaster fellesskapet unødig» uttaler pressesjef i Posten Norge AS, John Eckhoff, skriver Siv Mossleth.

- Regjeringen lurer studentene

- Regjeringen lurer studentene

- Dette budsjettforslaget innebærer i praksis et kutt i studiestøtten, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson, Marit Knutsdatter Strand.

En varslet lærermangel

En varslet lærermangel

Norge har med andre ord allerede en betydelig lærermangel. Sp frykter at dette problemet vil øke i årene framover basert på fire vedtak som regjeringen har gjort. Disse vedtakene er ille nok hver for seg, men i sum kan de bli eksplosive, skriver Marit Arnstad.

Stopp togenes reinpåkjørsler

Stopp togenes reinpåkjørsler

Stortingsrepresentant og medlem i stortingets transportkomite, Siv Mossleth, krever svar fra samferselsminister Solvik Olsen om hvordan han vil sikre at slike dyretragedier som nå skjer i Vefsn ikke skjer igjen.

Sp advarer: Budsjettforliket betyr avskilting av lærere og vil forsterke lærermangelen

Sp advarer: Budsjettforliket betyr avskilting av lærere og vil forsterke lærermangelen

- Det er oppsiktsvekkende at KrF nå aksepterer avskiltingen av 33 000 lærere, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson og parlamentariske leder, Marit Arnstad.

Spinning