Meny

2020 stortingsrepresentant Bengt Fasterune portrett

Forsvar og beredskap i hele Norge

Å sørge for innbyggernes trygghet er statens viktigste oppgave. Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2023 prioriterer derfor nasjonal trygghet. Samtidig skal vi stille opp for Ukraina i en krise som allerede har fått store sikkerhetspolitiske, økonomiske og humanitære konsekvenser, skriver Bengt Fasteraune.

EU: Eksperiment uten forbilde

EU: Eksperiment uten forbilde

Boka «Det norske paradoks» handler om Norges forhold til Den europeiske union (EU). I artikkelen «Innmeldelse uten medbestemmelse» skriver Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum, professorer ved ARENA Senter for europaforskning ved universitet i Oslo: «Det er et eksperiment uten forbilde som vi er vitne til i Europa», skriver Per Olaf Lundteigen.

Gratulerer med folkets Nei!

Gratulerer med folkets Nei!

I dag er det 50 år siden folkeavstemningen om norsk medlemskap i EF i 1972. Dette er en dag å feire! Både i 1972 og seinere i 1994 sa et flertall i folket «nei» til medlemskap i EU, skriver Marit Arnstad.

2019 infografikk døme beredskap RGB

Trygghet og bedre beredskap i hele Norge

Å sørge for innbyggernes trygghet er statens viktigste oppgave. Styrket beredskap og økt forsvarsevne er en hovedsatsing for Senterpartiet, skriver Senterpartistatsrådene Mehl, Borch og Gram.

Finlands finansminister med støtte til de berørte av terroren

Finlands finansminister med støtte til de berørte av terroren

I anledning nordisk ministerråd fikk Trygve Slagsvold Vedum (Sp) besøk av partilederen for det finske Senterpartiet, Keskusta. Mandag ettermiddag besøkte de stedet hvor to mennesker mistet livet natt til lørdag.  

2020 stortingsrepresentant Bengt Fasterune portrett

En fortsettelse av alliert forsvarssamarbeid

I 1949 stod det klart at Norge trengte organisert samarbeid med andre stater for å sikre vår uavhengighet. Siden den tid har Norge basert seg på et forpliktende alliansesamarbeid i NATO og på forsterkninger fra allierte i krise og krig. Tilleggsavtalen Supplementary Defense Cooperation Agreement (SDCA), som Stortinget behandlet 10. juni, bekrefter at USA fremdeles forplikter seg til å bidra til norsk sikkerhet, skriver Bengt Fasteraune i dette innlegget.

Økonomisk trygghet er det beste vi kan bidra med. Derfor må vi dempe pengebruken.

Økonomisk trygghet er det beste vi kan bidra med. Derfor må vi dempe pengebruken.

Regjeringen gikk til valg på å gjøre vanlige folks liv bedre. Akkurat nå er mange bekymret for at pengene i lommeboken ikke skal strekke til. Det er mye uro rundt priser og økende kostnadsvekst, og jeg skjønner at mange er bekymret, skriver Trygve Slagsvold Vedum i denne kronikken.

Et tettere nordisk samarbeid under NATOs banner

Et tettere nordisk samarbeid under NATOs banner

Russlands invasjon av Ukraina og brutale krigføring har mobilisert det internasjonale samfunnet og ført til et paradigmeskifte i europeisk sikkerhetspolitisk historie. Putins grusomheter styrker NATO. Finland og Sveriges NATO søknader markerer et historisk vendepunkt.

70 år med nordisk samarbeid

70 år med nordisk samarbeid

Det nordiske samarbeidet er verdens eldste samarbeid av sitt slag. Dannet i mars 1952 markerer denne uka Nordisk råd 70-års jubileum. I 70 år har rådet bidratt til økt kontakt og forståelse på tvers av grenser, og bygget et fredfullt fellesskap som i dag rommer 27 millioner mennesker, skriver Kathrine Kleveland.

Naivitetens tid er over

Naivitetens tid er over

Nedbygging av kornsiloer og heimevern har vært norsk politikk i mange år. Når krig og krise har rammet det ukrainske folk, viser vi solidaritet og stiller opp. Samtidig er det tid for et skifte i norsk beredskapspolitikk. Vi må sikre vår totale beredskapsevne i fredstid, skriver Bengt Fasteraune.

Nordisk ministerråd fryser samarbeid med Russland

Nordisk ministerråd fryser samarbeid med Russland

De nordiske samarbeidsministrene ble i går enige om en erklæring der Nordisk ministerråd fryser samarbeidet med Russland. Avgjørelsen er tatt som en reaksjon på Russlands militære angrep på Ukraina. Norges regjering ved nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim leder Nordisk ministerråd i 2022. Erklæringen lyder som følger:

Regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland

Regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland

− Ansvaret for den alvorlige situasjonen i Europa ligger hos russiske styresmakter og angrepet på Ukraina må også få konsekvenser for forsknings- og utdanningssamarbeidet. Derfor suspenderer vi all dialog med russiske myndigheter og som hovedregel skal alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner legges på is, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Ny forsvarskommisjon

Ny forsvarskommisjon

– Vår sikkerhet og selvstendighet er noe som angår oss alle. Derfor har regjeringen valgt en bredt politisk sammensatt kommisjon med et klart mandat om å drøfte de sikkerhetspolitiske veivalg vi står overfor, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Vi må ta makten over strømmarkedet tilbake

Vi må ta makten over strømmarkedet tilbake

Skyhøye strømpriser. 3 kr/kWh ser ikke ut til å være noen øvre grense.Prognoser viser at bare selve strømmen kan komme til å koste over 4 kr/kwh. De økonomiske konsekvensene for private husholdninger og næringsliv blir dramatiske. Slike prissjokk er på alle måter skadelige, skriver Per Olaf Lundteigen.