Meny
Bli medlem

Senterpartiet fremmer forslag om å raskt sikre Hæren helikopter på Bardufoss

Senterpartiet fremmer forslag om å raskt sikre Hæren helikopter på Bardufoss

Senterpartiet fremmet i dag et representantforslag om å sikre Hæren dedikert helikopterstøtte på Bardufoss, frem til Hæren får nye helikopter fra 2024

Senterpartiet kjemper for norske interesser

Senterpartiet kjemper for norske interesser

- Senterpartiet vil stå opp for norske interesser, og vi kommer til å være den mest tydelige motstanderen til et Høyre som arbeider for norsk EU medlemskap, skriver Navarsete og Mehl i dette innlegget.

Verdens viktigste matpris

Verdens viktigste matpris

Mangler du mat, mangler du alt og sult brukes som våpen i krig. Derfor er fredsprisen til Verdens matvareprogram så riktig. Nobels fredspris til Verdens Matvareprogram er verdens viktigste matpris, skriver Kathrine Kleveland.

 

Regjeringen nedprioriterer Forsvaret

Regjeringen nedprioriterer Forsvaret

Senterpartiet går hardt ut mot Høyreregjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret. - Det svekker vår kontroll over vårt eget land, sier Navarsete.

2020 Fjell-natur på Høgevarde i Buskerud

Nei til salg av Norge!

Høyre og FrP vil gjøre norsk jord og skog til et spekulasjonsobjekt for utenlandske investorer. Senterpartiet mener det er særdeles viktig å sikre norsk kontroll og lokalt eierskap til jorda og skogen vår, skriver Emilie Enger Mehl.

- En fantastisk viktig pris for internasjonal samarbeid

Arnstad om Nobel Fredspris: - En fantastisk viktig pris for internasjonal samarbeid

Verdens matvareprogram ble i dag tildelt Nobels Fredspris for 2020.– Dette er en fantastisk viktig pris for internasjonalt samarbeid og en sterk påminnelse om noen av de mest dramatiske problemene vi opplever i verdenssamfunnet, sier parlamentarisk leder i Sp Marit Arnstad, som nominerte Verdens matvareprogram til årets fredspris.

Vedum advarer mot økte strømpriser

Vedum advarer mot økte strømpriser

Det har de siste årene vært stor debatt og motstand mot den planlagte utenlandskabelen NorthConnect som vil gi høyere strømpris i Norge. Selv om det ble hevdet av Aps ledelse at avtalen mellom Høyre- og Frp-regjeringen og Arbeiderpartiet ville stanse kabelen, fastslår regjeringen nå gjennom sitt høringsbrev til ny energilov at kabelen likevel kan bygges. Dette får Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til å reagere sterkt.

langtidsplan for Forsvaret

Ei lukke at Langtidsplanen ikkje vart handsama i vår

Berre kort tid etter at Langtidsplanen for Forsvaret skulle ha vore ferdig handsama og vedtatt i Stortinget, kom beskjeden om at US Marines reduserer frå 700 til 20 soldatar på norsk jord. Det at ein samla opposisjon sende Langtidsplanen attende til regjeringa gir oss ei moglegheit til å ta ansvar og gi Forsvaret den styrkinga som trengs.

Statsministeren ville ikke oppfordre til å kjøpe norsk

Statsministeren ville ikke oppfordre til å kjøpe norsk

 

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har tatt til ordet for at flere må kjøpe norske varer. I Stortingets spørretime i dag utfordret han statsministeren på om hun vil oppfordre folk i Norge til å tenke på landet sitt, redde norske arbeidsplasser gjennom å kjøpe norsk og lokalt. Det ville hun ikke.

Langtidsplan utan ambisjonar

Langtidsplan utan ambisjonar

8. mai feira Noreg 75-årsjubileum for fridomen etter 2. verdskrig. Det bør minna oss på at trugsmål me ein dag ser på som utenkjelege brått kan vere røyndom den neste. Slik var det i 1940, me vonar det aldri vil skje igjen. Men som ei forsikring i kriser som kan oppstå har Noreg eit forsvar, dyktige kvinner og menn som er klare til å stille opp for fridomen når det trengs. Det er vår oppgåve som folkevalde å setje dei i stand til å gjere den jobben på best tenkjeleg måte, skriv Liv Signe Navarsete.

- Fjerde jernbanepakke fratar folkevalgte styringen

- Fjerde jernbanepakke fratar folkevalgte styringen

Fjerde jernbanepakke som regjeringen la fram i dag vil i framtiden frata folkevalgte på Stortinget muligheten til å bestemme hvem som skal kjøre tog i Norge. Senest fra 25. desember 2023 må avtaler om offentlig kjøp av persontogtransport som utgangspunkt tildeles etter konkurranse, heter det i fjerde jernbanepakke. - Senterpartiet er imot fjerde jernbanepakke, sier stortingsrepresentant Bengt Fasteraune.

Senterpartiet vil ha nasjonal totalberedskapskommisjon

Senterpartiet vil ha nasjonal totalberedskapskommisjon

Senterpartiet fremmet i dag forslag i Stortinget om at et offentlig utvalg skal gjennomgå Norges nasjonale og lokale beredskap. Utvalget skal foreslå hvordan Norge på en bedre måte kan sikre beredskapen i ulike krisesituasjoner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum slår fast at beredskapen i Norge må styrkes.

Navarsete: - Forsvaret ribbet for forslag til nye investeringer

Navarsete: - Forsvaret ribbet for forslag til nye investeringer

I dagens spørretime på Stortinget tok Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, et kraftig oppgjør med regjeringens foreslåtte langtidsplan for Forsvaret.

Navarsete: - Regjeringa manglar vilje og evne til å styrkje forsvaret

Navarsete: - Regjeringa manglar vilje og evne til å styrkje forsvaret

Senterpartiet si forsvarspolitsike talskvinne, Liv Signe Navarsete, meiner langtidsplanen for Forsvaret som regjeringa la fram i dag ikkje er i nærleiken av å vere god nok.

Spinning