Meny

Økonomisk trygghet er det beste vi kan bidra med. Derfor må vi dempe pengebruken.

Økonomisk trygghet er det beste vi kan bidra med. Derfor må vi dempe pengebruken.

Regjeringen gikk til valg på å gjøre vanlige folks liv bedre. Akkurat nå er mange bekymret for at pengene i lommeboken ikke skal strekke til. Det er mye uro rundt priser og økende kostnadsvekst, og jeg skjønner at mange er bekymret, skriver Trygve Slagsvold Vedum i denne kronikken.

Et tettere nordisk samarbeid under NATOs banner

Et tettere nordisk samarbeid under NATOs banner

Russlands invasjon av Ukraina og brutale krigføring har mobilisert det internasjonale samfunnet og ført til et paradigmeskifte i europeisk sikkerhetspolitisk historie. Putins grusomheter styrker NATO. Finland og Sveriges NATO søknader markerer et historisk vendepunkt.

70 år med nordisk samarbeid

70 år med nordisk samarbeid

Det nordiske samarbeidet er verdens eldste samarbeid av sitt slag. Dannet i mars 1952 markerer denne uka Nordisk råd 70-års jubileum. I 70 år har rådet bidratt til økt kontakt og forståelse på tvers av grenser, og bygget et fredfullt fellesskap som i dag rommer 27 millioner mennesker, skriver Kathrine Kleveland.

Naivitetens tid er over

Naivitetens tid er over

Nedbygging av kornsiloer og heimevern har vært norsk politikk i mange år. Når krig og krise har rammet det ukrainske folk, viser vi solidaritet og stiller opp. Samtidig er det tid for et skifte i norsk beredskapspolitikk. Vi må sikre vår totale beredskapsevne i fredstid, skriver Bengt Fasteraune.

Nordisk ministerråd fryser samarbeid med Russland

Nordisk ministerråd fryser samarbeid med Russland

De nordiske samarbeidsministrene ble i går enige om en erklæring der Nordisk ministerråd fryser samarbeidet med Russland. Avgjørelsen er tatt som en reaksjon på Russlands militære angrep på Ukraina. Norges regjering ved nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim leder Nordisk ministerråd i 2022. Erklæringen lyder som følger:

Regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland

Regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland

− Ansvaret for den alvorlige situasjonen i Europa ligger hos russiske styresmakter og angrepet på Ukraina må også få konsekvenser for forsknings- og utdanningssamarbeidet. Derfor suspenderer vi all dialog med russiske myndigheter og som hovedregel skal alle institusjonsavtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner legges på is, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Ny forsvarskommisjon

Ny forsvarskommisjon

– Vår sikkerhet og selvstendighet er noe som angår oss alle. Derfor har regjeringen valgt en bredt politisk sammensatt kommisjon med et klart mandat om å drøfte de sikkerhetspolitiske veivalg vi står overfor, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Vi må ta makten over strømmarkedet tilbake

Vi må ta makten over strømmarkedet tilbake

Skyhøye strømpriser. 3 kr/kWh ser ikke ut til å være noen øvre grense.Prognoser viser at bare selve strømmen kan komme til å koste over 4 kr/kwh. De økonomiske konsekvensene for private husholdninger og næringsliv blir dramatiske. Slike prissjokk er på alle måter skadelige, skriver Per Olaf Lundteigen.

Senterpartiet vil ha lave strømpriser

Senterpartiet vil ha lave strømpriser

Beregninger viser at strømprisene kan øke med ca. 3 øre/kWt som følge av de to nye utenlandskablene dagens regjering har gitt konsesjon til og som nå er i ferd med å fases inn i strømnettet. Ovenikjøpet kommer en økning i avgiftene på ca. 3 øre/kWt, som regjeringen direkte påfører norske strømkunder, skriver Sigbjørn Gjelsvik.

Noreg treng eit sterkt forsvar

Noreg treng eit sterkt forsvar

Tryggleiksutviklinga går i feil lei, verda rundt oss er i endring og våre nærområde er i aukande grad ein arena for stormaktsrivalisering. Risikoen for konflikt er den største sidan slutten på den kalde krigen, skriv regjeringa i sin langtidsplan. Difor meiner Senterpartiet at den norske forsvarsevna må styrkjast, skriv Liv Signe Navarsete.

Nasjonalstaten som ikke er seg sjøl nok

Nasjonalstaten som ikke er seg sjøl nok

Det går en grønn tråd fra Senterpartiets sterke forsvar for nasjonalstaten til vårt internasjonale engasjement, skriver Sps nestleder Anne Beathe Tvinnereim.

2020 Tog på vei inn til Hjerkinn stasjon, Dovrebanen, Oppland

Reformer til det beste for folk flest?

Regjeringen Solberg med Frp som regjeringspartner og støttehjul, vil bli husket for en rekke reformer. Regionreform, kommunereform, jernbanereform, «nær»politireformen osv. skriver Bengt Fasteraune.

Forsvarsminister, det er på tide å rydde opp i feriepengesaka i Heimevernet

Forsvarsminister, det er på tide å rydde opp i feriepengesaka i Heimevernet

Forsvarsvilje er avgjerande viktig for forsvarsevna. Heimevernet er ein sentral og viktig del av forsvarsevna til landet. Me har ikkje minst sett det  under pandemien.  Men også elles trør dyktige menn og kvinner rundt om i landet til når ei ulukke eller ei krise råkar. Senterpartiet meiner at det difor er sjølvsagt at staten møter desse kvinnene og mennene med respekt, og me meiner det er på tide at Høgre-regjeringa ryddar opp i feriepengesaka ein gong for alle, skriv Liv Signe Navarsete,

Grunnlova skal me feira og verna

Grunnlova skal me feira og verna

Når me nok ein gong må feira nasjonaldagen digitalt, saknar me båe å samlast rundt flaggstonga om morgonen. Musikkorpset som speler, koret som syng og stadig nye generasjonar som fortel historia om Henrik Wergeland og Grunnlova bind oss alle saman, skriv Navarsete og Bjørke.