Meny
Kommunevalgprogram 2023

Kommunevalgprogram 2023

«MED HJERTE FOR HELE ORKLAND»
Orkland Senterparti er opptatt av å føre en helhetlig politikk som hensyntar, og er til nytte for både grendene og sentrum i kommunen vår. «Ta hele Orkland i bruk» OG «Med hjerte for hele Orkland» er slagord Senterpartiet har gått, og går til valg på. Vårt politiske regnskap viser at vi leverer resultater som gir slagordet innhold. Eksempler på tiltak som Senterpartiet har bidratt til i siste valgperiode er utbygginga av Meldal helsetun, Lensvik skole, ny brannstasjon på Orkanger, etablering av Norsk Kylling, etablering av travbane på Fannrem, planlegging av Ustmarka industriområde og Krokstadøra servicepark og aktivitetsområde. Vi har opprettholdt dagens skolestruktur og rullerende barnehageopptak. Vi har styrt Orkland trygt gjennom pandemi og i det pågående største flyktningmottaket noensinne. For Senterpartiet er det naturlig at vi fortsetter dette viktige arbeidet også i kommende valgperiode.

Last ned hele programmet her

Valgkampstart 2023

Møt Senterpartiet i hele Modum 3. juni 2023

Velkommen til å treffe Senterpartiet 3 juni, vi vil sykle rundt i den flotte bygda vår og møte folk. Du inviteres til å delta med sykkel eller møte opp på stoppestedene for informasjon og en prat. Politikere og listekandidater for Modum Senterparti vil delta på forskjellige deler av ruta.

Plan for dagen:

Kl 10:00   Start på Sysle stasjon historiesnutt ved Ola Ingvoldstad

Kl 10:20   Sysle Solceller, Hydropower ved Ove Helgesen

Kl 10:45  Travbanen v/Modum Bad med kaffe, vaffel og løp

Kl 11:30  Modum Bad, Rask Psykisk Helsehjelp ved Tone Kronen

Kl 12:00  Vikersund, pollen

Kl 12:30  Nedmarken, ny politistasjon, Varp ved Petter Tangen

Kl 13:00  Geithus, Coop is og stand.

Kl 13:30   Åmot Sentrum, lunsj på senteret, prat om ny avkjøring Sigdal med ordfører Sunni

Kl 14:30  Haugfoss Bru reiseliv – orientering

 

And som spiser på plastavfall

#Stopp plastforurensing

Plast finnes over alt, både i store biter og som mikroplast. Det er veldig nyttig, men har også blitt et stort problem.  Forskning, næringsutvikling, politikk og våre egne handlinger må alle sammen spille på lag for å stoppe pastforurensningen.

Miljødag Nepal 23

Miljøsolidaritet på miljødagen

Et robust jordbruk tilpasset lokale forhold, eierskap til egne såvarer og distribusjon gjennom et samvirkesystem er viktig både i fattige land og i Norge. For Senterkvinnene er det også viktig at man ser kvinner, ungdom og ulike befolkningsgrupper som deler av løsning, og retter mye av prosjektet mot dem. I et ungt demokrati som Nepal er utdanning og mulighetene til å leve selvstendige liv viktig for å kunne delta i lokaldemokrati og ha tillit til samfunnet.

(Bilde fra Utviklingsfondet)

2020 - Sommerdag på Brygga i Tønsberg, Vestfold

Senterpartiet for HELE Tønsberg

Et levende folkestyre og gode lokalsamfunn skal gi folk trygghet, tilhørighet og identitet. Den norske samfunnskontrakten, hvor man yter etter evne og hvor fellesskapet stiller opp for den enkelte, forutsetter tillit mellom mennesker. Rettferdig fordeling, små forskjeller og sosial tillit henger tett sammen. Senterpartiet arbeider for et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Rettferdig fordeling oppnås best gjennom et levende folkestyre og desentralisering av eiendomsrett, makt, kapital og bosetting. Senterpartiet vil videreutvikle et godt offentlig tjenestetilbud i hele kommunen. Senterpartiet er opptatt av tilstrekkelig finansiering av barnehage, skole, hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Når disse fungerer godt reduseres også behovet for de mer spesialiserte tjenestene. Offentlige tjenester skal tilbys nær folk. Alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor. Barnehage, skole, eldreomsorg og sykehjem er en forutsetning for at lokalmiljø skal kunne utvikle seg og at folk skal kunne bosette seg hvor de vil.

2022 Sommer i skjærgården. Stavern, Vestfold

Senterpartiet for HELE Larvik

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi arbeider for et samfunn der mennesker kan utvikle seg i frihet og trygghet, hvor vi tar ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen. Senterpartiets verdigrunnlag er den kristne og humanistiske kulturarven. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier.

Senterpartiet arbeider for et samfunn med små sosiale, geografiske og økonomiske forskjeller. Rettferdig fordeling, gode levekår og sosial tillit henger tett sammen.

Gode lokalsamfunn skal gi folk trygghet og tilhørighet, og det er lokalsamfunnet som er bærebjelken i Senterpartiets politikk. Det er her vi lever våre liv, deltar i fritidstilbud og oppdrar våre barn. Da er det viktig at tjenestetilbudene våre dekker hele kommunen, og at de fungerer godt.

Larvik Senterparti vil gjøre sitt beste for at kommunens ressurser brukes på en best mulig måte. Dette vil ofte gjøres ved å høre på fagfolk og lytte til innbyggernes innspill, men vi vil i tillegg legge vekt på de verdiene Senterpartiet står for.

2022 Sommer i Stavern, Vestfold

For HELE Vestfold

Etter fire år, sammenslått med Telemark, skal vi nå bygge et sterkt og tydelig Vestfold. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi arbeider for et trygt samfunn der mennesker kan utvikle seg og tar ansvar for eget liv, felleskapet og naturen.

Verdigrunnlaget til Senterpartiet er den kristne og humanetiske kulturarven. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier. For Senterpartiet er tre forvaltningsnivåer, der kommuner, fylkeskommuner og staten fordeler arbeidsoppgaver og samarbeider, den beste løsningen for å dekke innbyggernes behov for gode tjenester og styring av samfunnet.

Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er sammensatt. Fylkeskommunen er en demokratisk arena. I tillegg er fylkeskommunen forvaltningsorgan, myndighetsutøver, tjenesteleverandør og regional utviklingsaktør innen områder som areal og plan, folkehelse, klima og miljø, kultur, næring, opplæring, samferdsel og tannhelse. Flere statlige oppgaver bør desentraliseres til fylkeskommunene for å effektivisere forvaltningen og sikre at beslutninger tas med bakgrunn kunnskap om lokale forhold.

Jordbruk, skogbruk og fiske og nærhet til natur, elver og kyst er blant Vestfolds sterkeste nasjonale fortrinn. Klok og bærekraftig forvaltning av naturresursene er viktig for å sikre biologisk artsmangfold, tilgang til friluftslivs- og rekreasjonsområder og for å fremme reiseliv og turisme. Men det er særlig viktig med tanke på matsikkerhet og beredskap. Bærekraftig natur- og ressursforvaltning handler helt grunnleggende om å gi folk trygghet i hverdagen.

2022 Sommer i skjærgården, Vestfold

Sandefjord Senterparti for HELE kommunen

Sandefjord Senterparti vil prioritere hele kommunen i sitt arbeid. Vi mener at du skal ha like gode tjenester om du bor i Sandefjord sentrum eller i Høyjord.

Vi vil arbeide for en politikk som fremmer verdien av mennesker. Du skal ha de samme mulighetene uansett hvor du bor i Sandefjord. Vi skal ha like god eldreomsorg i Andebu, Stokke og Sandefjord. Ungdommen vår skal ha tilbud nær hjemmet og vi skal fortsette å utvikle gode tilbud til ungdom i hele kommunen.

Vi har bidratt til utvikling de siste 8 årene og kommer til å fortsette med det. Vi skal utvikle HELE kommunen og møte de behovene som finnes der DU bor. Vårt mål er levende lokalsamfunn og lys i vinduene i HELE kommunen. 

Tivolitomta

Tivolitomta

Dette er et av de største prosjektene vi som folkevalgte i Sandefjord kommune kommer til å behandle på rådhuset. Dette skal vi jobbe med i lang tid fremover!