Meny
Styrk rolla som samfunnsutviklar

Styrk rolla som samfunnsutviklar

Fylkestinget vedtok onsdag fylkesbudsjettet for 2018. For Senterpartiet er det viktig å styrke fylkeskommunen sin oppgåve som samfunnsutviklar