Meny
landsmøte17

Sakliste og dokumenter

Her finner du saklista til landsmøtet.
I oversikten ligger også lenker til saksdokumenter (oppdateres fortløpende).

Sak 1/19 Åpning
Sak 2/19 Fullmaktskomiteens innstilling
Sak 3/19 Konstituering
• Valg av møtefunksjonærer
• Forretningsorden
Sak 4/19 Melding om den politiske situasjonen
• partileder Trygve Slagsvold Vedums
tale til landsmøtet
Sak 5/19 Melding om stortingsgruppas virksomhet v/parlamentarisk leder Marit Arnstad
Sak 6/19 Generaldebatt
Sak 7/19

Norsk verdiskapning på norske ressurser
• innledning v/nestleder Ola Borten Moe
ENDRINGSFORSLAG m/innstilling fra sentralstyret
• Debatt
Innlegg i debatten

Sak 8/19

Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati
• innledning v/nestleder Anne Beathe K. Tvinnereim
ENDRINGSFORSLAG m/innstilling fra sentralstyret
• Debatt

Sak 9/19

Resolusjoner
• Innkomne forslag
• Redaksjonskomiteens innstilling
• Endringsforslag med innstilling fra redaksjonskomiteen - del 1
• Endringsforslag med innstilling fra redaksjonskomiteen - del 2

Sak 10/19 Valg (valgkomiteens innstilling)
Sak 11/19 Vedtektsendringer
Sak 12/19 Melding om Hovedorganisasjonens virksomhet
• Årsmelding 2017
• Årsmelding 2018
Sak 13/19 Valgkomite for neste landsmøte
Sak 14/19 Avslutning