Meny

Årsmøte 2024

Program for kvelden:

19.00-20.00: Innledning ved Trygve Slagsvold Vedum

20.00-21.00: Middag

21.00-22.00: Årsmøte

Saksliste:

  1. Godkjenning innkalling og saksliste

  2. Valg av møteleder

  3. Valg av referent

  4. Valg av 2 personer til å signere årsmøteprotokollen

  5. Årsmelding

  6. Regnskap

  7. Revisjonsrapport (legges fram på møtet)

  8. Valg

 

Etter møtets formelle del:
Kort orientering/debatt om fylkesårsmøte og aktuelle saker i den forbindelse.

Sakspapirer

Regnskap 2023 og Budsjett 2024 
Årsmelding 2023 
Valgkomiteens innstilling
Årsmelding 2024

 

Forslag til vedtak på sak 9:

Styret gis fullmakt til å utarbeide arbeidsplan for 2024 som kan sendes ut på høring for innspill fra laget.