facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Tjenester nært folk

Vi vil ta hele Hedmark i bruk og sikre tjenester der folk bor.

Ledelse

Aktuelt i Hedmark

25.mai 2018
Lytt til folket - Nei til EU

Lytt til folket - Nai til EU

- Folket har makta hvis vi gjør noe uklokt eller klokt. Et grunnleggende prinsipp er folkesuverenitet. De siste årene har dette grunnprinsippet blitt omgått og angrepet flere ganger – først med EUs finanstilsyn, så med ACER, EUs energibyrå og nå er det en ny diskusjon om EUs arbeidsmarkedsbyrå, sa Trygve Slagsvold Vedum i Stortingsdebatt om EU og EØS.

16.mai 2018
Fylkessekretærer i Hedmark og Oppland

Fylkessekretærer i Hedmark og Oppland

Til to stillinger som fylkessekretærer i Hedmark og Oppland søker vi etter personer som deler partiets grunnverdier og som har et sterkt samfunnsengasjement. Våre nåværende fylkessekretærer slutter henholdsvis i august i år (Oppland) og i februar/mars neste år (Hedmark). For å sikre en god innfasing av to nye medarbeidere i disse stillingene, ønsker vi å foreta ansettelse i begge stillingene samtidig.

Postadresse: Honne, 2836 Biri
Besøksadresse: Skogbrukets kursinstitutt, Honnevn. 60
Epost: Fylkessekretær Ole Mathias Rønaasen 
Telefon: 932 63 056