Tjenester nært folk

Vi vil ta hele Hedmark i bruk og sikre tjenester der folk bor.

Ledelse

Aktuelt i Hedmark

24. mai 2017

Sentralisering: Det lokale politiet forsvinner

Penger brukes på byråkrati heller enn å styrke politiet der folk bor. Å fjerne nærpolitiet er ikke en løsning, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

7. april 2017

Regjeringen gir bort norske arbeidsplasser

- De tollfrie kvotene som regjeringa har gitt til EU i forbindelse med artikkel 19-forhandlingene om landbruksvarer er en gavepakke til EUs matindustri som går på bekostning av norsk matproduksjon og norske arbeidsplasser, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Postadresse: Honne, 2836 Biri
Besøksadresse: Skogbrukets kursinstitutt, Honnevn. 60
Epost: Fylkessekretær Ole Mathias Rønaasen 
Telefon: 932 63 056