facebook pixel
Nær folk i hele Norge!

Hordaland

Nær folk i hele Hordaland

Ledelse

Aktuelt i Hordaland

13.juni 2019
Senterpartiet vil ha dagsturhytter i heile Vestland

Senterpartiet vil ha dagsturhytter i heile Vestland

Dagsturhyttene i Sogn og Fjordane har vore ein stor suksess og er eit lågterskeltilbod for å få fleire folk ut i naturen. Den fyrste dagsturhytta opna i Gloppen i desember 2017. Ved utgangen av 2019 vil det vere på plass dagsturhytter i alle kommunane i Sogn og Fjordane.

12.juni 2019
Veto mot vindkraft

Veto mot vindkraft

Stortinget skal den 19.juni til stilling til eit forslag om vindkraft. Som kjent har Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) fremma sitt  forslag til nasjonal ramme for vindkraft ,der dei har peikt ut område som er vurdert best eigna for vindkraft. Fleire område i Hordaland ligg inne i NVE sitt forslag. NVE sitt forslag har reist fleire spørsmål: om sjølve behovet for utbygging, om eigarskap ved utbygging og om kommunane og lokale folkevalde si rolle.

Adresse: Vestre Murallmenningen 15, 5011 Bergen
Epost: hordaland@sp.no 
Tlf: 53 00 01 90