facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Hordaland

Ledelse

Aktuelt i Hordaland

26.juli 2018
Høies fastlegesomling svekker helsetilbudet i Norge

Høies fastlegesomling svekker helsetilbudet i Norge

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, ber i dag Høie om å redegjøre for regjeringens fastlegesatsing. Stortinget vedtok i februar i år flere konkrete tiltak for å styrke fastlegeordningen på kort og lang sikt. Nå beskylder Senterpartiet helseministeren for å trenere Stortingets vedtak, og for å skyve hele satsingen på fastlegene ut i neste stortingsperiode.

06.juli 2018
Kritikkverdig fengselspraksis

Kritikkverdig fengselspraksis

Innsette i fengsel skal ha like gode helse og omsorgstenester som andre. Det får dei ikkje i dag. Innsette med alvorleg psykisk sjukdom blei løpet av 2016 og 2017 plassert på sikkerheitscelle eller lagt i belteseng 886 gongar. I same perioden blei 21 innsette plassert på slik glattcelle etter sjølvmordforsøk. (BT 21/6 og 3/7). Praksisen kan ikkje forsvaras. Den har ført til at Norge blir kritisert av både FNs torturkomité og Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) for brot på menneskerettar og brot på grunnlovas vern mot umenneskeleg eller nedverdigande behandling.

Adresse: Vestre Murallmenningen 15, 5011 Bergen
Epost: hordaland@sp.no 
Tlf: 53 00 01 90