facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Hordaland

Ledelse

Aktuelt i Hordaland

09.februar 2018
Vinmonopolet og taxfreesalg

Vinmonopolet og taxfreesalg

Erlend Larsen, stortingsrepresentant (H) kritiserer Senterpartiets forslag om å la Vinmonopolet overta taxfreesalget av alkohol ved Avinors flyplasser. Han bommer stort i sin kritikk og kan ikke ha satt seg inn i hva forslaget går ut på. Han kan heller ikke ha lest de utredninger som hans egen regjering har gjort om akkurat dette.

07.februar 2018
Stortingsflertall for å styrke legevaktordning

Stortingsflertall for å styrke legevaktordning

Etter initiativ fra Senterpartiet har et flertall på Stortinget bestående av Sp, Sv, Ap og KrF fremmet et representantforslag om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt.

Adresse: Vestre Murallmenningen 15, 5011 Bergen
Epost: hordaland@sp.no 
Tlf: 53 00 01 90