Nær folk i hele Norge!

Hordaland

Nær folk i hele Hordaland

Ledelse

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

Aktuelt i Hordaland

03.juli 2020
Valt inn i Senterpartiet sitt ordførarforum

Valt inn i Senterpartiet sitt ordførarforum

Saman med 13 andre ordførarar frå heile landet skal Hege Eide Vik og Gunn Åmdal Mongstad representera Senterpartiet sitt ordførarkorps i partiet sitt nye ordførarforum. 
 

01.juli 2020
Desse er ønska på topp for Hordaland Senterparti

Desse er ønska på topp for Hordaland Senterparti

Nominasjonsnemnda i Hordaland Senterparti er klare med sitt forslag til topp-kandidatar for Stortingsvalet 2021.

Adresse: Vestre Murallmenningen 15, 5011 Bergen
Epost: hordaland@sp.no 
Tlf: 971 88 516