facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Hordaland

Ledelse

Aktuelt i Hordaland

13.desember 2018
Du har ein jobb å gjere, Høie!

Du har ein jobb å gjere, Høie!

Korleis kan ein forvente at sykehusleiarane skal vere oppteken av pasienttryggleik, når dei fyrst og fremst blir målt på ventetider og effektiv ressursbruk?, spør Kjersti Toppe i dette innlegget.

03.desember 2018
Alle treng fastlegen

Alle treng fastlegen

5.desember er fastlegedagen. I Norge har vi hatt fastlegeordninga sidan 2001. Då fekk alle innbyggjarar busett i Norge ein fast allmennlege å forholda seg til. Evalueringar har vist at ordninga i all hovudsak har vore vellykka. Men no er fastlegeordninga truga. Nye legar vegrar seg for å bli allmennlegar i kommunane. Etablerte legar vurderer å slutte, skriver Kjersti Toppe.

Adresse: Vestre Murallmenningen 15, 5011 Bergen
Epost: hordaland@sp.no 
Tlf: 53 00 01 90