Nær folk i hele Norge!

Hordaland

Nær folk i hele Hordaland

Ledelse

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

Aktuelt i Hordaland

31.mars 2020
- Krisepakken må komme hele Norge til gode

- Krisepakken må komme hele Norge til gode

Gjennom krisepakken sikres kommunene minst 8,9 milliarder kroner for å dekke inne tapte inntekter samt bidra til å sikre arbeidsplasser.

23.mars 2020
Nødvendig innstramming av Koronalov

Nødvendig innstramming av Koronalov

Laurdag 21.mars vedtok Stortinget førstegongs-behandling av den såkalla koronalova. Det var eit radikalt endra forslag i forhold til den lova som Regjeringa hadde lagt fram for Stortinget. Regjeringa var med sitt forslag på veg inn i ei demokratisk blindsone. Det var på sin plass at Stortinget rydda opp og sikra folkevalde si rolle og Stortinget sitt ansvar i krisetider, skriv Kjersti Toppe.

Adresse: Vestre Murallmenningen 15, 5011 Bergen
Epost: hordaland@sp.no 
Tlf: 53 00 01 90