facebook pixel
Nær folk i hele Norge!

Hordaland

Ledelse

Aktuelt i Hordaland

12.april 2019
Skrot helseføretaksmodellen

Skrot helseføretaksmodellen

Norske sjukehus blir i dag styrt på ein måte som ikkje lenger har tillit i befolkninga. Med helseføretaksmodellen blei den folkevalde styringa av våre offentlege sjukehus, erstatta av profesjonelle styrer som driv sjukehus som butikk. Stoltenberg- regjeringa innførte reforma i 2002 etter ein superkort høyringsrunde og  med støtte frå FrP og H. Helseføretaksmodellen hadde klar samanheng med innføring av marknadsprinsipp i vår offentlege helseteneste, der  innsatsstyrt finansiering og bestillar/utførar prinsippet står sentralt.

 

03.april 2019

Fylkessekretær i Hordaland

Fylkessekretær i Hordaland

Hordaland Senterparti søker en dyktig og engasjert fylkessekretær.

Fylkessekretæren er daglig leder av fylkeskontoret for Hordaland Senterparti, og skal være organisasjonens ressursperson i fylket. Fylkessekretæren vil få en ledende rolle i å styrke Senterpartiets strategiske, politiske og organisatoriske arbeid i Hordaland.

Adresse: Vestre Murallmenningen 15, 5011 Bergen
Epost: hordaland@sp.no 
Tlf: 53 00 01 90