Nær folk i hele Norge!

Hordaland

Nær folk i hele Hordaland

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

Ledelse

Aktuelt i Hordaland

23.august 2019
E134 må oppgraderast!

E134 må oppgraderast!

Gjennomsnittleg trafikkerer 1400 køyretøy E134 over Haukelifjell i døgnet. Av desse er 22 prosent vogntog. Det gjer strekninga til ein av dei traseeane aust-vest med høgast andel godstrafikk.

21.august 2019
Sats på produksjonsskular

Sats på produksjonsskular

I eit innslag på Vestlandsrevyen 19. august møter me ungdomar ved Hardanger produksjonsskule i Ulvik. Ungdomane er forskjellige, men har til felles at dei har droppa ut av vidaregåande og er på produksjonsskulen for å kome tilbake i framtidsbyggande aktivitet som vidaregåande skule eller arbeid.

Adresse: Vestre Murallmenningen 15, 5011 Bergen
Epost: hordaland@sp.no 
Tlf: 53 00 01 90