Meny

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: [email protected] 
Tlf: 971 88 516

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.