Hordaland

Ledelse

Aktuelt i Hordaland

28. april 2017

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om et krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv

Den norske, tillitsbaserte arbeidslivsmodellen er i rask forvitring. Svekkelse av arbeidsmiljøloven, fremvekst av bemanningsselskap og uregulert arbeidsinnvandring fra EØS-land utenfor Norden har bidratt til økt press på lønns- og arbeidsvilkår og at faste stillinger erstattes med midlertidige og innleide arbeidsfolk i stadig flere bransjer, både i privat og offentlig sektor. Et svekket arbeidsliv er negativt for hele samfunnet gjennom økte lønnsforskjeller og lavere sysselsetting og produktivitetsvekst.

26. mars 2017

Sigrid Brattabø Handegard attvald til sentralstyret i Sp

Sigrid Brattabø Handegard vart på Senterpartiets landsmøte i Trondheim laurdag 25. mars attvald som sentralstyremedlem i Senterpartiet.

Handegard er fødd i 1963, busett i Jondal i Hordaland og sentralstyremedlem i Senterpartiet. Brattabø Handegard arbeider som landsbylos/samfunnsutviklar i Jondal kommune. Handegard har tidlegare vore fylkesleiar i Hordaland Senterparti, ordførar og varaordførar i Jondal kommune og politisk rådgjevar i Samferdsledepartementet.

 

Adresse: Vestre Murallmenningen 15, 5011 Bergen
Epost: hordaland@sp.no 
Tlf: 53 00 01 90