Nær folk i hele Norge!

Hordaland

Nær folk i hele Hordaland

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

Ledelse

Aktuelt i Hordaland

19.desember 2019
La staten drive luftambulansen

La staten drive luftambulansen

Grunnleggende helseberedskap egner seg ikke for en rå anbuds- og anskaffelsespolitikk. Luftambulanse må bli en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjenester og akuttmedisinske beredskap, skriver helsepolitisk talsperson i Senterpartiet i dette innlegget.

04.desember 2019
Toppe: - Alle  treng fastlegen

Toppe: - Alle treng fastlegen

Fastlegeordninga er grunnmuren i helsetenesta. Den står for nesten 90 prosent av all aktivitet. No er fastlegeordninga i krise. Unge legar vegrar seg for å søke på ledige stillingar. Erfarne legar sluttar med tungt hjarte. Utviklinga har gått i feil retning dei siste åra. Før var rekrutteringssvikten eit distriktsproblem. No slit sjølv dei største byane, skriv Kjersti Toppe.

Adresse: Vestre Murallmenningen 15, 5011 Bergen
Epost: hordaland@sp.no 
Tlf: 53 00 01 90