Meny
P1480047

Etne kommune som arbeidsgjevar

Etne Sp vil jobba for

  • å få bort ufrivillig deltid
  • fleire læreplassar innan alle fag i kommunen
  • at tilsette får tilbod om kompetansheving 
  • leggja til rette for fysisk trening for dei tilsette
  • tilretteleggja for at seniorar som ønskjer det, framleis skal få delta i arbeidslivet
  • at fysisk arbeidsmiljø som eit minimum må vera i samsvar med arbeidsmiljølova og arbeidstilsynet sine krav