Nær folk i hele Norge!

Kvam (Hordaland)

Ledelse

Aktuelt i Kvam (Hordaland)

03.mai 2017

Årsmelding Kvam Sp 2016

2016 har vore eit mellomår, uten noko valkamp å ha fokus på. Allikevel har aktiviteten i laget vore stor. Styret har hatt 6 styremøter og halde 2 medlemsmøter. Medlemmer frå styret og heradsstyregruppa har hatt studiering om stortingsprogrammet 2017-2021. Resultatet her vart lagt fram, og gått igjennom, i eit medlemsmøte i oktober.

Kontakt