Meny
Capture

Hjelp til anleggsnæringen

Sist endret: 04 10 2022

Til vårt fylkesårsmøte 2 og 3 april 2022 fikk Aure Senterparti innspill fra lokale entreprenører om den dramatiske situasjonen for næringen.

 

 

De lokale entreprenørene i Midt-Norge står foran permitteringer, oppsigelser og konkurser om prisgaloppen på drivstoff ikke kommer under kontroll var budskapet.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) representerer 2.300 bedrifter med mer enn 40.000 ansatte i hele Norge. En undersøkelse om hvordan økningen i dieselprisene påvirker deres nære framtid, svarer 1/3-del av alle maskinentreprenørene i Midt-Norge at de står i fare for å permittere eller si opp ansatte dersom prisgaloppen ikke blir møtt med håndfaste tiltak. 1 av 10 bedrifter i Trøndelag og Møre og Romsdal frykter snarlig konkurs. 

Både Aure og Rauma Senterparti fremmet resolusjoner i vårt fylkesårsmøte om denne saken, og i dag leser vi at vår finansminister Trygve Slagsvold Vedum ved Regjeringen vil hjelpe nettopp anleggsarbeiderne. 

I statsbudsjettet han skal legge fram på torsdag, vil finansminister Trygve foreslå et kutt på over én milliard i dieselavgifter. Kuttet vil primært hjelpe anleggsnæringen.

Reduksjonen i grunnavgiften, justert for økningen i CO2-avgift er 1,02 kroner. Samtidig økes omsetningskravet for biodrivstoff. Dette medfører at pumpeprisen på anleggsdiesel blir redusert med omtrent 50 øre. 

Ikke all verden vil nok mange mene, men det viser at Senterpartiet i regjering tar utfordringene i distriktene på alvor.