Meny
Capture

Kutt i avgiftene på anleggsdiesel

Da er det en realitet!

Fra nyttår blir avgiftene på diesel til traktorer og anleggsmaskiner kutta med milliardbeløp.

Partia er enige om å fjerne den såkalla grunnavgifta, som i dag er på 1,76 kroner per liter før moms. Samtidig øker CO2-avgifta med 48 øre per liter.

I sum gir det et avgiftskutt på 1,28 Kr per liter før moms.

Til vårt fylkesårsmøte 2 og 3 april 2022 fikk Aure Senterparti innspill fra lokale entreprenører om den dramatiske situasjonen for næringen.

De lokale entreprenørene i Midt-Norge står foran permitteringer, oppsigelser og konkurser om prisgaloppen på drivstoff ikke kommer under kontroll var budskapet.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) representerer 2.300 bedrifter med mer enn 40.000 ansatte i hele Norge. En undersøkelse om hvordan økningen i dieselprisene påvirker deres nære framtid, svarer 1/3-del av alle maskinentreprenørene i Midt-Norge at de står i fare for å permittere eller si opp ansatte dersom prisgaloppen ikke blir møtt med håndfaste tiltak. 1 av 10 bedrifter i Trøndelag og Møre og Romsdal frykter snarlig konkurs. 

Både Aure og Rauma Senterparti fremmet resolusjoner i vårt fylkesårsmøte om denne saken, og i budsjettforliket mellom Regjeringen og SV ble det nå en realitet.

Dette er et enormt kraftig avgiftskutt. Noe lignende har aldri skjedd før. Vi lova før valget at vi skulle redusere avgiftene på drivstoff.