facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Møre og Romsdal

Grønne byer, levende distrikt, små forskjeller

  • Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra.
  • Senterpartiet vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø.

 

Ledelse

Aktuelt i Møre og Romsdal

12.november 2018
NOK ER NOK

NOK ER NOK

SENTERPARTIET I MØRE OG ROMSDAL OPPRETTER FAGLIGPOLITISK UTVALG

Adresse: Strandgt. 3, 6415 Molde
Epost: io@sp.no
Tlf: 901 87 006