facebook pixel

Møre og Romsdal

Nær folk i hele Møre og Romsdal

  • Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra.
  • Senterpartiet vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø.

 

Ledelse

Aktuelt i Møre og Romsdal

06.mars 2019
20.februar 2019

Adresse: Strandgt. 3, 6415 Molde
Epost: io@sp.no
Tlf: 901 87 006