Nær folk i hele Norge!

Møre og Romsdal

Nær folk i hele Møre og Romsdal

Ledelse

  • Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra.
  • Senterpartiet vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø.

 

Aktuelt i Møre og Romsdal

24.juni 2020
Politiet og skrytet frå regjeringa

Politiet og skrytet frå regjeringa

Sluttar pedofile å begå fysiske overgrep sjølv om internettet er oppfunne? Og har vi eigentleg fått betre beredskap etter politireforma? Det er verdt å stille desse spørsmåla etter at regjeringa la fram stortingsmeldinga om politiet tidlegare i dag, skriv Jenny Klinge.

10.juni 2020
DISSE 7 KANDIDATENE ANSER NOMINASJONSKOMITEEN SOM MEST AKTUELL TIL STORTINGSLISTA 2021

stortingsvalget2021

På bakgrunn av innkomne forslag fra lokallagene har nominasjonskomiteen intervjuet 7 personer som de anser å være de mest aktuelle listekandidatene til stortingsvalget 2021. 

Adresse: Strandgt. 3, 6415 Molde
Epost: io@sp.no
Tlf: 901 87 006