facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Møre og Romsdal

Grønne byer, levende distrikt, små forskjeller

  • Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra.
  • Senterpartiet vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø.

 

Ledelse

Aktuelt i Møre og Romsdal

21.juni 2018
Meir utilgjengeleg politi

Meir utilgjengeleg politi

Det kjem stadig rapportar om at folk ikkje får tak i politiet på telefon. Dersom nokon vil melde frå om ei kriminell handling og ringjer nødnummeret 112, får dei skarp beskjed om at dei har ringt til feil nummer og blir bedt om å ringje 02800. Dette er forståeleg. Sjølvsagt vil politiet at folk berre skal ringje 112 når det verkeleg står på. Problemet er berre at folk ikkje kjem gjennom i rimeleg tid på politiets nummer 02800.

13.juni 2018
Grensejusteringer mellom kommuner må behandles i Stortinget

Grensejusteringer mellom kommuner må behandles i Stortinget

Senterpartiet krever at grensejusteringer mellom kommuner som det er uenighet om lokalt, må behandles i Stortinget. Etter dagens lovbestemmelser kan regjeringen avgjøre grensejusteringer som flytter 25 pst. av innbyggerne fra en kommune til en annen. Stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund legger i dag fram forslag til lovendring som gir Stortinget ansvaret for å behandle grensetvister mellom kommuner.

Adresse: Strandgt. 3, 6415 Molde
Epost: et@sp.no
Tlf: 70 30 50 00