Meny

Nær folk i heile Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Senterparti vil jobbe for trivsel og vekst i heile fylket vårt. Sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak må henge saman for å skape gode vilkår for alle, uansett bustad eller yrke. Senterpartiet meiner gode lokalsamfunn blir til gjennom eit levande folkestyre som gjev folk tryggleik og identitet. Vi vil at alle skal oppleve kjensla av å høyre til.