Nær folk i hele Norge!

Møre og Romsdal

Nær folk i hele Møre og Romsdal

  • Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra.
  • Senterpartiet vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø.

 

Ledelse

Aktuelt i Møre og Romsdal

22.august 2019

Bygdevekstavtalar for Møre og Romsdal

Senterpartiet meiner det er behov for ei forpliktande statleg satsing i norske distriktskommunar. Samtidig må omfanget på byvekstavtalar i dei største byane reduserast og dei må innrettast mot eit betre miljø i byane, i staden for vekst. Senterpartiet vil at mindre byar skal takast inn i bymiljøavtaleordninga. Vi vil foreslå dette i statsbudsjettet til hausten, og det vil bli ei viktig sak om vi kjem i regjeringsforhandlingar etter stortingsvalet i 2021.

22.august 2019

Senterpartiet vil innføre bygdevekstavtaler og omgjøre byvekstavtalene til bymiljøavtaler

Senterpartiet mener det er behov for en forpliktende statlig satsing i norske distriktskommuner. Samtidig må omfanget på byvekstavtaler i de største byene reduseres og de må innrettes mot et bedre miljø i byene, i stedet for vekst. Senterpartiet vil at mindre byer skal opptas i bymiljøavtaleordningen.

Adresse: Strandgt. 3, 6415 Molde
Epost: io@sp.no
Tlf: 901 87 006