Meny

Nytt Oslo fengsel i dalbunnen!

Statsbygg har fremmet fem alternative tomter der et nytt Oslo fengsel kan bygges. To av tomtene er i Groruddalen: 1) Bredtvet og 2) Maria Dehlis vei 40.

Å bygge nytt Oslo fengsel på Bredtvet vil ødelegge det viktige grøntarealet i Bredtvetskogen og på Bredtvetjordene samt belaste et veletablert boområde med trafikk. Å bygge nytt Oslo fengsel i Maria Dehlis vei 40 vil også belaste flere borettslag på Furuset, Haugen og Haugenstua med trafikk. Maria Dehlis vei har som følge av ulykker nylig fått nedsatt fartsgrense fra 50 til 40 kilometer i timen. Et storfengsel langt inne i veien vil være svært uheldig.

På Kjelsrud og ved Nyland stasjon, i bunnen av Groruddalen, ligger store tomtearealer tilgjengelige. Disse har nærhet til toglinja og Østre Aker vei. Tomter på begge disse stedene ligger svært nær den planlagte nye politistasjonen på Kjelsrud. Dessuten vil man ved å bygge på disse tomtene unngå å ta grøntarealer og å belaste etablerte boområder med trafikk og støy. Groruddalen trenger arbeidsplassene et nytt Oslo fengsel gir, men vi trenger dem på rett plass!

Oslo Senterparti vil

  • si nei til Statsbyggs forslag til tomtealternativ, særlig på Bredtvet og i Maria Dehlis vei 40
  • si ja til å bygge nytt Oslo fengsel på Kjelsrud eller ved Nyland stasjon