Meny
IMG_5597

Jeg vil tale Rakstingens sak på fylkestinget!

Jeg vil tale Rakstingens sak på fylkestinget!

Ved årets fylkestingsvalg er jeg 5.kandidat på fylkestingslisten til Østfold Senterparti. Gjennom valgkampen har det blitt brutt ned flere meningsmålinger, både nasjonale og lokale. På noen av meningsmålingene har Østfold Senterparti hatt fem mandater på fylkestinget. Fem mandater innebærer at jeg vil få fast plass i fylkestinget, og Rakkestad vil ha et talerør rett inn i nye Østfold! Samtidig er målinger kun målinger, og valg kun valg. Derfor er det viktig at du bruker stemmeretten din til å stemme på Senterpartiet. Ved en fast plass vil jeg kunne tale raksingenes sak på fylkestinget. Det ville vært en betydningsfull oppgave, og et ansvar jeg ville tatt på høyeste alvor. 

 Du lurer kanskje på hvorfor du skal stemme på meg? Det skal jeg svare på: Jeg er svært motivert for oppgaven om å bygge nye Østfold, og er klar for å legge ned et godt stykke arbeid for å bygge fylket. Det er helt grunnleggende at det på fylkestinget tas avgjørelser av personer med en god lokalkunnskap til hele fylket. Det vil derfor være en prioritering for meg å reise rundt for å gjøre meg bedre kjent i lokalsamfunnene samt å snakke med folk som vet hvor skoen trykker.

Det vil i tiden fremover bli svært viktig å bygge et fylke som leverer gode tjenester til sine innbyggere. Jeg kommer til å ha stort fokus på at barn og unge skal ha gode oppvekstsvilkår, at Østfold blir et attraktivt fylke å bosette seg i og at fylkeskommunen skal være en god samarbeidspartner for kommuner, næringsliv og samfunnsliv. Det er viktig at det legges til rette for vekst og utvikling i hele Østfold, både i bygd og by. 

Det er derfor ekstra viktig at du husker å legge to stemmesedler i valgurnen. Stem gjerne på meg og Senterpartiet! Jeg ønsker dere alle et godt valg! 

 

Elise Lilletorp Lien, 4.kandidat for Rakkestad og 5.kandidat for Østfold Senterparti.