Nær folk i hele Norge!

Lund

Ledelse

 

Lund Senterparti mener at grunnlaget for livskraftige lokalsamfunn i alle deler av kommunen må sikres og videreutvikles. Vårt kjennemerke skal være evne og vilje til å arbeide for nærhet og desentraliserte tjenester. Det gir tilgjengelige tjenester og trygghet der folk bor. Derfor er vi sterkt opptatt av tilstedeværende nærpoliti, stasjonær ambulanse og lokalt brannvesen med kort responstid.

Aktuelt i Lund

07.januar 2019
Kjære Olaug Bollestad, ikkje gå for søndagsåpne butikkar.

Kjære Olaug Bollestad, ikkje gå for søndagsåpne butikkar.

Innlegg frå lokallagsleder i Lund Sp.

Forslaget om å åpna opp for søndagsåpne butikkar, har vore oppe i stortinget ved fleire anledningar og blitt nedstemt med hjelp av Krf og opposisjonen.