Meny

 

Lund Senterparti mener at grunnlaget for livskraftige lokalsamfunn i alle deler av kommunen må sikres og videreutvikles. Vårt kjennemerke skal være evne og vilje til å arbeide for nærhet og desentraliserte tjenester. Det gir tilgjengelige tjenester og trygghet der folk bor. Derfor er vi sterkt opptatt av tilstedeværende nærpoliti, stasjonær ambulanse og lokalt brannvesen med kort responstid.