facebook pixel
null

.

Me trur på heile Rogaland og ønsker å skape grønne byar, levande distrikt og små forskjeller.

   

Ledelse

Aktuelt i Rogaland

15.mai 2018
Støtt Senterpartiet sin kamp for arbeidsplasser

Støtt Senterpartiet sin kamp for arbeidsplasser

Senterpartiet er opptekne av å satsa på norsk industri. Ein viktig del av industriarbeidsplassene i Norge og særleg i Rogaland er knytt til mat og drikke. Næringsmiddelindustrien har mange ansatte, skaper store verdier og er lite påverka av svingninger i økonomien. 

09.mai 2018
Denne loven har vi ventet på lenge

Denne loven har vi ventet på lenge

I dag ble det kjent at et samlet Storting ber regjeringen legge fram en oppdatert «Lov om god handelsskikk» med et selvstendig tilsyn. Loven skal tre i kraft senest ved utgangen av 2019.
– Senterpartiet har kjempet for å få på plass denne loven helt siden regjeringspartiene la den i skuffen i 2015. Nå får vi endelig et viktig virkemiddel for å skape bedre balanse i verdikjeden rundt mat, sier leder i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp).

Adresse: Madlavn. 11, 4008 Stavanger
Epost: rogaland@sp.no 
Tlf: 90652532