Nær folk i hele Norge!

Gloppen

Leiing

Aktuelt i Gloppen

11.juni 2019
Ordførar Leidulf Gloppestad sitt innlegg i budsjettdebatten i kommunestyremøtet 19. desember, 2018.

Ordførar Leidulf Gloppestad sitt innlegg i budsjettdebatten i kommunestyremøtet 19. desember, 2018.

Ordførar, gode kommunestyre.

Det går mot jul og for oss kommunepolitikarar er arbeid med kommunebudsjett ei av mange juleførebuingar vi skal gjennom. Det er vel sterkt varierande kor hyggeleg ein synes dette arbeidet er, og kva spelerom ein føler vi politikarar har, men som Jensemann syng i Prøysen si julevise, medan han arbeider på julegåva mor si, «at det er en nyttig ting kan ingen komme fra.»

Kontakt