Vi tror på hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

Ledelse

Aktuelt i Sogn og Fjordane

31.oktober 2017
Velstandskonferanse 2017

Velstandskonferanse 2017

Velkomen til Velstandskonferanse i Florø- ein konferanse i samarbeid med dei andre fire fylkeslaga på Vestlandet.

Stad: QUALITY HOTEL FLORØ – 24. OG 25. NOVEMBER

12.oktober 2017
Svekkelse av landmakten i Norge

Svekkelse av landmakten i Norge

Senterpartiets utenriks- og forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, etterlyser større investeringsmidler til Hæren og advarer sterkt mot at Heimevernets budsjett kuttes med 136 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018. Ho reagerer på at regjeringen kutter i folk trygghet i en urolig tid og fastslår at Statsbudsjettet er en generell nedprioritering av landmakten i Norge.

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80