facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

Ledelse

Aktuelt i Sogn og Fjordane

15.mai 2018
En alvorlig svekkelse av beredskapen og forsvarsevnen i Norge

En alvorlig svekkelse av beredskapen og forsvarsevnen i Norge

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum viser til at regjeringen fjerner de fleste av Hærens helikoptre i Nord. Kun tre Bell-helikoptre blir stående igjen, noe som rammer både Forsvaret og politiet i Nord.

09.mai 2018
Senterpartiet vil byggje Vestland fylke

Senterpartiet vil byggje Vestland fylke

Sogn og Fjordane og Hordaland Senterparti har starta program og nominasjonsarbeidet for fylkestingvalet 2019.

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80