Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

Ledelse

Aktuelt i Sogn og Fjordane

14. juni 2017

Sigurd Reksnes sitt innlegg i fylkestinget 12.6.17

Her kan du lese gruppeleiar for Sp, Sigurd Reksnes, sitt innlegg i fylkestinget 12.6.17.

25. april 2017

Høgres nedprioritering av Forsvaret

Mange i Noreg er uroa for utviklinga av Forsvaret og sikkerheten og beredskapen i landet. Høgre og Frp la i fjor fram ein langtidsplan for Forsvaret som vil svekke Hæren, Heimevernet og kystforsvaret. Langtidsplanen styrkjer ikkje Hærens budsjett så ein kan sikre alle naudsynte kapasitetar som stridsvogner, artilleri og helikopter. Heimevernet vert redusert med 7000 mann. Sjøheimevernet vert lagt ned og kystkorvettane vert avskaffa, skriv Liv Signe Navarsete.

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80