Nær folk i hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

Ledelse

Aktuelt i Sogn og Fjordane

21.august 2019
Sats på produksjonsskular

Sats på produksjonsskular

I eit innslag på Vestlandsrevyen 19. august møter me ungdomar ved Hardanger produksjonsskule i Ulvik. Ungdomane er forskjellige, men har til felles at dei har droppa ut av vidaregåande og er på produksjonsskulen for å kome tilbake i framtidsbyggande aktivitet som vidaregåande skule eller arbeid.

12.juli 2019
Ungdomskort i heile Vestland - også for studentar!

Ungdomskort i heile Vestland - også for studentar!

" Eg ønskjer at det skal vere enkelt, billig og klimavennleg å flytte på seg i Vestland fylke - også for ungdom og studentar! "- Hilde Horpen

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80