Nær folk i hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Leiing

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi.

Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

 

 

Aktuelt i Sogn og Fjordane

03.juli 2020
Valt inn i Senterpartiet sitt ordførarforum

Valt inn i Senterpartiet sitt ordførarforum

Saman med 13 andre ordførarar frå heile landet skal Hege Eide Vik og Gunn Åmdal Mongstad representera Senterpartiet sitt ordførarkorps i partiet sitt nye ordførarforum. 
 

24.juni 2020
Sande, Øren Heen og Berge Ness med best oppslutnad i 1. runde

Sande, Øren Heen og Berge Ness med best oppslutnad i første runde

Tidlegare stortingsrepresentant Erling Sande (Gloppen) har fått flest framlegg i 1. runde av Sp-nominasjonen.

Han er føreslegen på 17 av dei 18 listene nominasjonsnemnda har fått inn.  

Aleksander Øren Heen (Årdal) er føreslegen på 15 av listene og på tredjeplass finn ein ungdomskandidatane Emma Berge Ness (Sunnfjord) med 14 framlegg.

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80