facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

Ledelse

Aktuelt i Sogn og Fjordane

04.juli 2018
Ferietid

Ferietid

Det er sommar og tid for litt ferie. 

Fylkeskontoret har ferie i følgjande periode: 

Fylkessekretær Per Rune Vereide: 16.juli - 13.august 

Organisasjonssekretær Torunn Flatjord: 9.juli - 6.august 

Vi ynskjer alle ein god sommar! 

20.juni 2018
Solheimsdalen er vårt lyspunkt

Solheimsdalen er vårt lyspunkt

– Kvifor er det så viktig å behalde grendene? Fordi grender er med å halde oppe folketalet i ein kommune, og kan bidra til folkevekst om den blir satsa på, skriv Erlend Haugen Herstad.

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80