facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

Ledelse

Aktuelt i Sogn og Fjordane

19.oktober 2018
Stad Skipstunnel treng startløyving no

Stad Skipstunnel treng startløyving no

Senterpartigruppa på Fylkestinget tok opp saka om midlar til Stad Skistunnell på møte i Fylkesutvalet 18. oktober. Uttalen vart samrøystes vedteken.

16.oktober 2018
Emma Berge Ness frå Gaular innstilt til sentralstyret i Senterungdommen.

Emma Berge Ness frå Gaular innstilt til sentralstyret i Senterungdommen.

Innstillinga til Senterungdommen sitt sentralstyre for 2019 er klar. Emma Berge Ness frå Viksdalen er innstilt som fast 1. styremedlem.

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80