Nær folk i hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

 

 

Leiing

Aktuelt i Sogn og Fjordane

12.februar 2020
FYLKESÅRSMØTE 2020

FYLKESÅRSMØTE 2020

Fylkesårsmøtet for Sogn og Fjordane Senterparti vert i år halde på Kviknes Hotel i Balestrand 28-29. februar. 

 

12.februar 2020
Senterpartiet fikk gjennomslag for full erstatning for pelsdyrbøndene.

Senterpartiet fikk gjennomslag for full erstatning for pelsdyrbøndene.

Stortinget har i dag behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om å gi pelsdyrbøndene full erstatning.

  • Senterpartiet mener det er helt feil at bøndene skal tape økonomisk etter å ha blitt ofret i et uverdig maktspill. Derfor la vi frem forslag om at staten må erstatte det økonomiske tapet, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp). 

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80