Meny

Med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi.

Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.