Meny

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: [email protected]
Tlf: 57 00 09 80

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi.

Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.