facebook pixel
Nær folk i hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

Ledelse

Aktuelt i Sogn og Fjordane

23.mars 2019
Generaldebatt Landsmøte 2019

Generaldebatt Landsmøte 2019

Her kan du lese innlegga til våre delegatar i generaldebatten på landsmøtet 2019. 

20.mars 2019
Sterk medlemsvekst i Senterpartiet framfor landsmøte til helga

Sterk medlemsvekst i Senterpartiet framfor landsmøte til helga

Med heile 20 delegatar og 9 observatørar, vert Sogn og Fjordane godt representert på Senterpartiets Landsmøte i Hamar komande helg.

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80