Nær folk i hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Leiing

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

 

 

Aktuelt i Sogn og Fjordane

31.mars 2020
- Krisepakken må komme hele Norge til gode

- Krisepakken må komme hele Norge til gode

Gjennom krisepakken sikres kommunene minst 8,9 milliarder kroner for å dekke inne tapte inntekter samt bidra til å sikre arbeidsplasser.

13.mars 2020

Tiltak i samband med koronaviruset/Covid-19.

Senterpartiet i Sogn og Fjordane og Hordaland Senterparti avlyser og utset alle aktivitetar på ubestemt tid, og i alle fall fram til 1. mai 2020.  Dette på grunn av den pågåande situasjonen med smittespreiing av koronaviruset.  Vi oppmodar sterkt at lokallaga gjer liknande tiltakt – sjå nedanfor.

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80