facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

Ledelse

Aktuelt i Sogn og Fjordane

12.desember 2018
Sogn og Fjordane sine energiaksjar

Sogn og Fjordane sine energiaksjar

Det er uforståeleg at enkelte politikarar i Hordaland kjem med trugsmål om straff når Sogn og Fjordane berre gjennomfører det som er nedfelt i intensjonsplanen mellom dei to fylka. Det kan vere øydeleggjande når vi no skal lage eit sterkt Vestlandsfylke.

04.desember 2018
Sp vil ha lægre nettleige

Sp vil ha lægre nettleige

Aleksander Heen er usamd med Frp`s Frank Willy Djuvik som meiner nettleiga vert utjamna nok.
Djuvik hevda på fylkestinget i dag at nettleiga i Sogn og Fjordane vert utjamna nok i dagens system, og at små selskap er forklaringa på høg nettleige

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80