Nær folk i hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Leiing

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi.

Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

 

 

Aktuelt i Sogn og Fjordane

04.september 2020
Ei lukke at Langtidsplanen ikkje vart handsama i vår

langtidsplan for Forsvaret

Berre kort tid etter at Langtidsplanen for Forsvaret skulle ha vore ferdig handsama og vedtatt i Stortinget, kom beskjeden om at US Marines reduserer frå 700 til 20 soldatar på norsk jord. Det at ein samla opposisjon sende Langtidsplanen attende til regjeringa gir oss ei moglegheit til å ta ansvar og gi Forsvaret den styrkinga som trengs.

03.juli 2020
Valt inn i Senterpartiet sitt ordførarforum

Valt inn i Senterpartiet sitt ordførarforum

Saman med 13 andre ordførarar frå heile landet skal Hege Eide Vik og Gunn Åmdal Mongstad representera Senterpartiet sitt ordførarkorps i partiet sitt nye ordførarforum. 
 

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80