Nær folk i hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

Leiing

Aktuelt i Sogn og Fjordane

09.oktober 2019
TO MILLIONAR TIL FJORDSENTERET MARHEIM I FJÆRLAND

TO MILLIONAR TIL FJORDSENTERET MARHEIM I FJÆRLAND

Fykestinget støttar realisering av Fjordsenteret Marheim i Fjærlad med 2 millionar kroner. 

09.oktober 2019
SOLID SATSING PÅ BREIBAND

SOLID SATSING PÅ BREIBAND.

Senterpartiet fekk  på fylkestinget i Sogn og Fjordane gjennomslag for ei solid satsing på breiband i fylket.  Totalt vert det sett av 10 millionar ekstra i tillegg til dei nær 5 millionar som låg i framlegget.  Dette er med å sikrar ei vidare utbygging av breiband i store delar av fylket vårt seier gruppeleiar for Senterpartiet, Sigurd Reksnes.

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80