facebook pixel
Nær folk i hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

Ledelse

Aktuelt i Sogn og Fjordane

05.juni 2019
Fylkestinget: Innlegg til sak om kjøp av rutetenester

Fylkestinget: Innlegg til sak om kjøp av rutetenester

Sogn og Fjordane fylkeskommune er først i Norge til å be om nullutslepp på nye båtrutekjøp, og det skal vi vere stolte av.

05.juni 2019
Mobbeombod for barnehagar/grunnskular

Mobbeombod for barnehagar/grunnskular

Fylkestingsrepresentant Ole Johnny Stubhaug sitt innlegg til Fylkestinget 4-5.juni om mobbeombud for barnehagar og grunnskule. 

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80