Nær folk i hele Norge!

Telemark

·    Velkommen som medlem av Telemark Senterparti!

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.


I 4 år har den blå-blå regjeringen sentralisert Norge i rekordfart. Lensmannskontor er lagt ned, kommuner slås sammen med tvang, fylker legges ned og erstattes med regioner ingen vil ha. Fylkesmannen, politimesteren og 110-sentralen flyttes til Vestfold.

Dette er bare noen eksempler på saker der sentraliseringen rammer Telemark. Senterpartiet vil bygge samfunnet annerledes enn dette. Vi tror på HELE Norge, vi tror på HELE Telemark. 

Senterpartiet vil ha levende lokalsamfunn med et offentlig tjenestetilbud nær folk, som legger til rette for utvikling og vekst over hele landet.

Vi vil ikke legge ned og sentralisere det ene etter det andre.

Senterpartiet vil stoppe sentraliseringen og flytte makt ut av Oslo.

Telemarksbenken på Stortinget har fått en  senterpartist gjennom Åslaug Sem-Jacobsen som vil jobbe for HELE Telemark! 

Ledelse

Aktuelt i Telemark

17.januar 2020
Program fylkesårsmøte Vestfold og Telemark Senterparti

Fylkesårsmøte Vestfold og Telemark Senterparti 2020

Her er programmet for fylkesårsmøtet Vestfold og Telemark Senterparti  - både felles og separate fylkesårsmøter.

15.januar 2020
Even Skårberg Aarnes ansatt fra 1.mars som politisk rådgiver i Vestfold og Telemark Senterparti

Even Skårberg Aarnes ansatt som politisk rådgiver i Vestfold og Telemark Senterparti

Even Skårberg Aarnes blir ny politisk rådgiver for Senterpartiet i Vestfold og Telemark. 

Even Skårberg Aarnes er ansatt om politisk rådgiver for Senterpartiet i Vestfold og Telemark. Han starter opp 1. mars og skal ha kontorsted i Bø på Telemark Senterparti sitt fylkeskontor.

Postadresse: P.b. 1, 3833 Bø
Besøksadresse: Bøgata 32
Epost: sle@sp.no 
Tlf: 91393570