Nær folk i hele Norge!

Telemark

·    Velkommen som medlem av Telemark Senterparti!

Ledelse

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.


I 4 år har den blå-blå regjeringen sentralisert Norge i rekordfart. Lensmannskontor er lagt ned, kommuner slås sammen med tvang, fylker legges ned og erstattes med regioner ingen vil ha. Fylkesmannen, politimesteren og 110-sentralen flyttes til Vestfold.

Dette er bare noen eksempler på saker der sentraliseringen rammer Telemark. Senterpartiet vil bygge samfunnet annerledes enn dette. Vi tror på HELE Norge, vi tror på HELE Telemark. 

Senterpartiet vil ha levende lokalsamfunn med et offentlig tjenestetilbud nær folk, som legger til rette for utvikling og vekst over hele landet.

Vi vil ikke legge ned og sentralisere det ene etter det andre.

Senterpartiet vil stoppe sentraliseringen og flytte makt ut av Oslo.

Telemarksbenken på Stortinget har fått en  senterpartist gjennom Åslaug Sem-Jacobsen som vil jobbe for HELE Telemark! 

Aktuelt i Telemark

01.april 2020
Nominasjonsprosessen i Telemark Sp er i gang

Nominasjonsprosessen i Telemark Sp er i gang

Nominasjonskomiteen som skal setje saman utkast til stortingslista 2021 er klar, og har starta sitt arbeid

01.april 2020
Storstilt tiltakspakke for Vestfold og Telemarks næringsliv

Storstilt tiltakspakke for Vestfold og Telemarks næringsliv

Vestfold og Telemark fylkeskommune har lagt frem en tiltaksplan for å redde arbeidsplasser og bedrifter i fylket. Tiltakspakken har en verdi på flere hundre millioner kroner og er et stort løft for en fylkeskommune som selv står overfor store omstillingsutfordringer.

Med økt statlige tilførsel av midler til regionen vil tiltakene både kunne øke i omfang og størrelse.

Tiltakspakken ble presentert for fylkestinget tirsdag formiddag og består av en rekke ulike tiltak med ett formål for øye: Å støtte opp om det regionale nærings- og kulturliv i en svært krevende tid.

Postadresse: P.b. 1, 3833 Bø
Besøksadresse: Bøgata 32
Epost: sle@sp.no 
Tlf: 91393570