Nær folk i hele Norge!

Telemark

·    Velkommen som medlem av Telemark Senterparti!

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.


I 4 år har den blå-blå regjeringen sentralisert Norge i rekordfart. Lensmannskontor er lagt ned, kommuner slås sammen med tvang, fylker legges ned og erstattes med regioner ingen vil ha. Fylkesmannen, politimesteren og 110-sentralen flyttes til Vestfold.

Dette er bare noen eksempler på saker der sentraliseringen rammer Telemark. Senterpartiet vil bygge samfunnet annerledes enn dette. Vi tror på HELE Norge, vi tror på HELE Telemark. 

Senterpartiet vil ha levende lokalsamfunn med et offentlig tjenestetilbud nær folk, som legger til rette for utvikling og vekst over hele landet.

Vi vil ikke legge ned og sentralisere det ene etter det andre.

Senterpartiet vil stoppe sentraliseringen og flytte makt ut av Oslo.

Telemarksbenken på Stortinget har fått en  senterpartist gjennom Åslaug Sem-Jacobsen som vil jobbe for HELE Telemark! 

Ledelse

Aktuelt i Telemark

29.november 2019
Vi trenger frivilligsentraler i hele landet!

Vi trenger frivilligsentraler i hele landet!

Vi som bor i en liten eller mellomstor kommune vil snart kunne miste Frivilligsentralen vår. Fra 2021, vil midler til frivillighet gjennom landets mange frivilligsentraler gå fra å bli fordelt per frivilligsentral til en sum per innbygger som en del av innbyggertilskuddet til kommunene. Dette blir en sentralisering av midlene til frivilligheten, som vil ramme mindre lokalsamfunn hardt.

19.november 2019
Vestfold og Telemark Senterparti søker etter politisk rådgiver på fylkeskontoret i Bø med snarlig tilsetting.

Vestfold og Telemark Senterparti søker etter politisk rådgiver/sekretær på fylkeskontoret i Bø med snarlig tilsetting.

Det er oppretta en ny stilling som politisk rådgiver ved fylkeskontoret til Senterpartiet i Bø.

Postadresse: P.b. 1, 3833 Bø
Besøksadresse: Bøgata 32
Epost: sle@sp.no 
Tlf: 91393570