facebook pixel
Nær folk i hele Norge!

Telemark

·    Velkommen som medlem av Telemark Senterparti!

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.


I 4 år har den blå-blå regjeringen sentralisert Norge i rekordfart. Lensmannskontor er lagt ned, kommuner slås sammen med tvang, fylker legges ned og erstattes med regioner ingen vil ha. Fylkesmannen, politimesteren og 110-sentralen flyttes til Vestfold.

Dette er bare noen eksempler på saker der sentraliseringen rammer Telemark. Senterpartiet vil bygge samfunnet annerledes enn dette. Vi tror på HELE Norge, vi tror på HELE Telemark. 

Senterpartiet vil ha levende lokalsamfunn med et offentlig tjenestetilbud nær folk, som legger til rette for utvikling og vekst over hele landet.

Vi vil ikke legge ned og sentralisere det ene etter det andre.

Senterpartiet vil stoppe sentraliseringen og flytte makt ut av Oslo.

Telemarksbenken på Stortinget har fått en  senterpartist gjennom Åslaug Sem-Jacobsen som vil jobbe for HELE Telemark! 

Ledelse

Aktuelt i Telemark

09.april 2019
Enda et grep i regjeringens sentraliseringsprosjekt

Enda et grep i regjeringens sentraliseringsprosjekt

Regjeringen la i dag fram en ny postlov som innebærer at post blir levert 2,5 dag i uka, mens avislevering skal skje tre dager i uka. Dette vil gå spesielt utover mange i Distrikts-Norge der det ikke er noen andre enn Posten som kan levere disse tjenestene.

19.mars 2019
Stor og optimistisk Telemarkdelegasjon til Sp-landsmøte

Stor og optimistisk Telemarkdelegasjon på Sp-landsmøte på Hamar 22.-24.mars

Det vil totalt bli 16 frå Telemark på Sp-landsmøtet på Hamar 22.-24.mars..Fylkeslaget drar med stor optimisme og 147 nyinnmeldte medlemmer hittil i 2019! Når fristen for innlevering av kommunevalglister 1.april snart nærmar seg kan Urbø og co slå fast at det vil bli Sp.lister i alle 17 kommunar i Telemark, I saman med Vestfold har fylkeslaget sendt inn to forslag til resolusjonar med tema: Grønn Utvikling og Med strøm skal landet bygges!

Postadresse: P.b. 1, 3833 Bø
Besøksadresse: Bøgata 32
Epost: sle@sp.no 
Tlf: 91393570