Nær folk i hele Norge!

Telemark

·    Velkommen som medlem av Telemark Senterparti!

Ledelse

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.


I 4 år har den blå-blå regjeringen sentralisert Norge i rekordfart. Lensmannskontor er lagt ned, kommuner slås sammen med tvang, fylker legges ned og erstattes med regioner ingen vil ha. Fylkesmannen, politimesteren og 110-sentralen flyttes til Vestfold.

Dette er bare noen eksempler på saker der sentraliseringen rammer Telemark. Senterpartiet vil bygge samfunnet annerledes enn dette. Vi tror på HELE Norge, vi tror på HELE Telemark. 

Senterpartiet vil ha levende lokalsamfunn med et offentlig tjenestetilbud nær folk, som legger til rette for utvikling og vekst over hele landet.

Vi vil ikke legge ned og sentralisere det ene etter det andre.

Senterpartiet vil stoppe sentraliseringen og flytte makt ut av Oslo.

Telemarksbenken på Stortinget har fått en  senterpartist gjennom Åslaug Sem-Jacobsen som vil jobbe for HELE Telemark! 

Aktuelt i Telemark

09.september 2020
Universitet nær folk

Universitet nær folk

Senterpartiet kjemper for det gode liv der folk bor. Det innebærer at fremtidens arbeidsplasser må skapes der folk bor. Da må vi legge til rette for en desentralisert høyere utdanning og universitet nær folk.

01.september 2020
Slik vil Senterpartiet utdanne fremtidens fagarbeidere

Slik vil Senterpartiet utdanne fremtidens fagarbeidere

Det er viktig å utdanne dyktige fagarbeidere som arbeids- og næringslivet vårt vil ha, skriver Jill Eirin Undem.

- Senterpartiet vil ha et tett samarbeid med arbeids- og næringslivet med lærere som har solid realkompetanse og oppdatert kunnskap som.

Postadresse: P.b. 1, 3833 Bø
Besøksadresse: Bøgata 32
Epost: sle@sp.no 
Tlf: 91393570