Nær folk i hele Norge!

Nordreisa

Ledelse

Aktuelt i Nordreisa

11.januar 2019
Varsko her, Nord-Troms

Varsko her, Nord-Troms

Troms og Finnmark - et større fylke med nye interne grenser

Troms har bestått som en egen administrativ enhet siden 1866. I en hundreårsperiode før det var Troms og Finnmark samlet som en administrativ enhet. Om dette er en forkortet fremstilling av historien så er det klart at Stortinget nå har vedtatt å samle Troms og Finnmark nok en gang i 2020.

Kontakt