facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Trøndelag

Ledelse

Aktuelt i Trøndelag

24.november 2018
Hallem på 1. plass

Hallem på 1. plass

Trøndelag Senterparti hadde sitt første nominasjonsmøte til et fylkestingsvalg på Skatval samfunnshus lørdag 24.11.18. 156 delegater fra hele Trøndelag var samlet for å velge kandidater til Trøndelag Senterparti si fylkestingsliste for fylkestingsvalget 2019.
Tomas Iver Hallem fra Verdal er Senterpartiets fylkesordførerkandidat til valget 2019

13.november 2018
Senterpartiet styrker den lokale velferden

Senterpartiet styrker den lokale velferden

Det er fullt ut mulig å satse mer på eldreomsorg, skole og tjenester nær folk og samtidig gi skattelette og avgiftskutt til vanlige folk innenfor stramme budsjettrammer. Det viser Senterpartiets alternative budsjett for 2019, som ble lagt fram 12. november. Budsjettet øker ikke statens utgifter, men omprioriterer gjennom mindre skattelette til de få rikeste til avgiftlettelser og bedre velferdstjenester til de mange. Den lokale velferden er vinneren i budsjettforslaget gjennom at overføringene til kommunene og fylkeskommunene øker med 3,5 mrd. kroner.

Adresse I:
Kongens gate 40, 7713 Steinkjer
Epost: trondelag@sp.no
Fylkessekretær Rune Hjulstad: rh@sp.no
Tlf: 74 60 00 60

Adresse II:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim
Organisasjonsrådgiver Siv Sætran: siv@sp.no
Tlf: 74 60 00 60