Nær folk i hele Norge!

Trøndelag Senterparti

Vil du ha Tomas Iver Hallem som fylkesordfører må du stemme Senterpartiet!

Å sikre likeverdige tjenester i hele Trøndelag blir vår viktigste arbeidsoppgave. Stem Senterpartiet!

Ledelse

Aktuelt i Trøndelag

02.september 2019

Ta hele landet i bruk!

Ta hele landet i bruk!

For et par uker siden deltok jeg på stand for Senterpartiet på Nordre i Trondheim. Der kom en eldre mann bort og stilte meg følgende spørsmål: «Dere i Senterpartiet prater om å ta hele landet i bruk. Hvordan skal dere gjennomføre dette? Det blir jo så kostbart.»
For meg er svaret ganske enkelt: Uten distriktet dør byene.

02.september 2019

Kultur i Trøndelag!

Kultur i Trøndelag!

Man lærer heldigvis hele tiden og politisk engasjement må handle om å utvikle sine egne fokus- og interesseområder. Bredden i kulturlivet har fanget min interesse mer og mer, etterhvert som jeg i mitt politiske liv har deltatt på utallige kulturarrangementer.

Adresse I:
Kongens gate 40, 7713 Steinkjer
Epost: trondelag@sp.no
Fylkessekretær Rune Hjulstad: rh@sp.no
Tlf: 74 60 00 60

Adresse II:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim
Organisasjonsrådgiver Siv Sætran: siv@sp.no
Tlf: 74 60 00 60