Nær folk i hele Norge!

Trøndelag Senterparti

Ledelse

Aktuelt i Trøndelag

01.oktober 2019

Sentralisering og effektivisering på sitt verste!

Sentralisering og effektivisering på sitt verste!

I dag, 1. oktober, la Domstolkommisjonen frem sin anbefaling av hvilke tingretter og jordskiftedomstoler som bør legges ned. Forslaget innebærer en massiv sentralisering av tingrettene og jordskiftedomstolene i Norge. Hele Trøndelag foreslås samlet til en tingrett. Steinkjer består med rettslokaler, men Fosen tingrett på Brekstad og Namdal tingrett i Namsos foreslås lagt ned.

02.september 2019

Ta hele landet i bruk!

Ta hele landet i bruk!

For et par uker siden deltok jeg på stand for Senterpartiet på Nordre i Trondheim. Der kom en eldre mann bort og stilte meg følgende spørsmål: «Dere i Senterpartiet prater om å ta hele landet i bruk. Hvordan skal dere gjennomføre dette? Det blir jo så kostbart.»
For meg er svaret ganske enkelt: Uten distriktet dør byene.

Adresse I:
Kongens gate 40, 7713 Steinkjer
Epost: trondelag@sp.no
Fylkessekretær Rune Hjulstad: rh@sp.no
Tlf: 74 60 00 60

Adresse II:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim
Organisasjonsrådgiver Siv Sætran: siv@sp.no
Tlf: 74 60 00 60