facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Trøndelag

Ledelse

Aktuelt i Trøndelag

08.oktober 2018
Statsbudsjettet er en stor skuffelse for kommunene og distriktene

Statsbudsjettet er en stor skuffelse for kommunene og distriktene

Kommunene, fylkeskommunene og særlig distrikts-Norge blir nok en gang sviktet av regjeringen. Manglende satsing på kommuneøkonomi betyr at tjenestene til vanlige folk blir dårligere. Overføringer til kommunene går til grunnleggende tjenester som barnehage, skole og sykehjem. Når økonomien blir trangere må det kuttes i disse tjenestene. Bevilgningene regjeringen foreslår går med til å dekke økte kostnader for regjeringens prioriteringer, i realiteten blir det økonomiske handlingsrommet i kommunene mindre.

04.oktober 2018

Debatt om styringsform

Debatt om styringsform

I dag har fylkestinget debattert fremtidig styringsform. Senterpartiets forslag fra fylkesutvalget om at Trøndelag fylke skal styres etter formannskapsmodellen også i neste valgperiode lå til grunn.

Adresse I:
Kongens gate 40, 7713 Steinkjer
Epost: trondelag@sp.no
Fylkessekretær Rune Hjulstad: rh@sp.no
Tlf: 74 60 00 60

Adresse II:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim
Organisasjonsrådgiver Siv Sætran: siv@sp.no
Tlf: 74 60 00 60