Vestfold

Ledelse

Aktuelt i Vestfold

18.juni 2020
Et attraktivt fylke vil generere flere arbeidsplasser

Et attraktivt fylke vil generere flere arbeidsplasser

Å legge til rette for en god utdanning for alle er ressurskrevende. Men det er også helt grunnleggende for å øke verdiskapingen, øke skatteinngangen, redusere utenforskap og barnefattigdom, oppnå høyere livskvalitet, bedre helse og utjevning av sosiale ulikheter. Å legge til rette for god utdanning er rett og slett smart.

15.juni 2020
Frisk og aktiv 100-åring

Frisk og aktiv 100-åring

Senterpartiet fyller 100 år 19. juni, og de siste månedene har koronakrisa sørget for nytt fokus på Senterpartiets kjerneverdier som selvberging og beredskap.

Vi skal fortsette kampen for tjenester nær folk, for levende distrikter og et solid næringsliv i hele landet, skriver fylkesleder Kathrine Kleveland

Adresse: Brattbakken 1, 3128 NØTTERØY
Epost: vestfold@sp.no 
Tlf: 33 50 00 40