Meny

Adresse: Hangarveien 21B, 3241 SANDEFJORD
Epost: [email protected] 
Tlf: 41 33 46 56 

Aktuelt i
Vestfold

2022 Sommer i Stavern, Vestfold

Valg2023

Etter fire år, sammenslått med Telemark, skal vi nå bygge et sterkt og tydelig Vestfold. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi arbeider for et trygt samfunn der mennesker kan utvikle seg og tar ansvar for eget liv, felleskapet og naturen.

Verdigrunnlaget til Senterpartiet er den kristne og humanetiske kulturarven. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier. For Senterpartiet er tre forvaltningsnivåer, der kommuner, fylkeskommuner og staten fordeler arbeidsoppgaver og samarbeider, den beste løsningen for å dekke innbyggernes behov for gode tjenester og styring av samfunnet.

Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er sammensatt. Fylkeskommunen er en demokratisk arena. I tillegg er fylkeskommunen forvaltningsorgan, myndighetsutøver, tjenesteleverandør og regional utviklingsaktør innen områder som areal og plan, folkehelse, klima og miljø, kultur, næring, opplæring, samferdsel og tannhelse. Flere statlige oppgaver bør desentraliseres til fylkeskommunene for å effektivisere forvaltningen og sikre at beslutninger tas med bakgrunn kunnskap om lokale forhold.

Jordbruk, skogbruk og fiske og nærhet til natur, elver og kyst er blant Vestfolds sterkeste nasjonale fortrinn. Klok og bærekraftig forvaltning av naturresursene er viktig for å sikre biologisk artsmangfold, tilgang til friluftslivs- og rekreasjonsområder og for å fremme reiseliv og turisme. Men det er særlig viktig med tanke på matsikkerhet og beredskap. Bærekraftig natur- og ressursforvaltning handler helt grunnleggende om å gi folk trygghet i hverdagen.