Meny

1,1 millioner kroner til studiearbeid i 2018 og endelig 10 000 studietimer!

For aller første gang har Senterpartiets Studieforbund over en million kroner å fordele til studiearbeid. Disse pengene skal brukes til skolering i politikk og organisasjon, og blir fordelt til lokallag og fylkeslag som driver skolering og opplæring. Timesatsen er økt til kr 75 pr time.

Over 10 000 registrerte studietimer

Det er også en gledelig økning i antall registrerte studietimer for 2017, med over 10 000 registrerte studietimer. Det er ny rekord, og dette er det syvende året på rad hvor vi har klart å øke antall registrerte studietimer. Takk til alle som tar jobben med å organisere studiearbeid! Dette arbeidet bidrar til å bygge viktig kompetanse i Senterpartiet, Senterkvinnene og Senterungdommen. Det vil bli lagt ut en oversikt over studietimer i fylker og lokallag på www.senterpartiskolen.no, så følg med.Det er mange muligheter for å drive opplæringsaktivitet, og det er lett å registrere kurs studiearbeid.

Det grønne hjulet

2018 er et organisasjonsår, og både lokallag og fylkeslag må bruke tid på opplæring i organisasjons- og styrearbeid. Bruk studieopplegget Det grønne hjulet, som kan hentes på www.senterpartiskolen.no  Husk at opplæring ikke bare handler om å skolere nye styremedlemmer, det er like viktig å tenke på utvikling av lokallagsarbeid og fylkeslagsarbeid skjer gjennom opplæring.

Nominasjon og programarbeid

I 2018 skal det nomineres nye kandidater til kommunestyrer og fylkesting, og det skal utarbeides program. Dette kan organiseres som studiearbeid, og materiell og studieplaner finnes på www.senterpartiskolen.no   Det kommer også nye studiehefter og partimessige konsekvenser av kommunereformen,  og om kvinner i politikken. Det kommer også nytt studiemateriell på neste års valgkamp, og ny versjon av studieheftet  «Klar for valgkamp»  vil foreligge høsten 2018. Følg med på www.senterpartiskolen.no og Facebook-siden til Senterpartiets Studieforbund.

Kommunestyrearbeid

Arbeidet i kommunestyregruppa/kommunerådet skal registreres som studiearbeid, med rapporteringsfrist og utbetaling av opplæringstilskudd to ganger i året. Dette får alle lokallag og gruppeledere beskjed om på e-post.

Det er svært enkelt å gjennomføre studiearbeid – bruk følgende oppskrift:


1. Bestem tema, og bruk godkjent studieplan for kurset eller studieringen.


2. Meld inn kurset her eller send e-post til [email protected]


3. Bestill studiemateriell hvis dere trenger dette, eller hent materiell gratis her på sidene våre.


4. Gjennomfør kurset/studieringen, med minst åtte hele klokketimer og minst to deltagere som er med 75 % av tida.


5. Fyll ut frammøteskjema og send det til e-post [email protected] eller per post: Senterpartiets Studieforbund, Grensen 9B, 0159 Oslo.

Utbetaling og spørsmål
Utbetaling av opplæringsstøtte skjer fire ganger i året, og skjer direkte til kursarrangørene.

Spørsmål kan rettes til Senterpartiets Studieforbund, ved generalsekretær Kristin Madsen [email protected], tel 950 72 558  

Lykke til med studiearbeidet!