Meny

Bli med i Senterpartiets vervekampanje!

Med oppmodinga til partileiar Trygve i videoen er det er på tide å sparke i gong vervekampanjen for 2020. Senterpartiet har som mål å også i år ha medlemsvekst og med det vere det einaste partiet som kan skryte av sju samanhengande år med medlemsvekst. Det ville vore noko for partiet å ta med seg inn i valkampen!

Vi veit frå tidlegare at ei vervekampanje med litt vennleg konkurranse mellom fylker og lokallag, samt nokre fine premiar er noko som engasjerer både lokallag og enkeltmedlemmar. Difor set vi no i gong med ein sommarkampanje som skal vare frå 10. juni til 10. august.

Det er ikkje vanleg at vi har vervekampanje på sommaren i Senterpartiet, men så er ikkje dette ein vanleg sommar heller. Dette er sommaren det heile Noreg skal feriere nettopp i Noreg og her trur vi moglegheitene er mange for å kunne slå av ein triveleg prat med campingnaboen, den du møter på fjellet eller ankrar opp saman med i skjergarden. 

Etter den 10. august vil vi kåre beste lokallag og enkeltvervar i alle fylker. Premien vil vere eit gåvekort på 1000 kroner i nettbutikken til Senterpartiet for det beste lokallaget i kvart fylke. Den beste vervaren i kvart fylke vil også kårast og få eit «Teams-møte» med Trygve i løpet av hausten 2020. Ei glitrande moglegheit til å ta opp viktige saker med partileiaren. Den beste vervaren i kvart fylke vil også få eit gåvekort på 500 kroner i nettbutikken til Senterpartiet. 

Alle som vervar er også med i trekninga om hovudpremien som er deltaking som observatør på landsmøtet til Senterpartiet i 2021. Her vil reise til og frå, samt opphald på landsmøtet verte dekka av Senterpartiet. Ein unik sjanse til å få sjå korleis Senterpartiet jobbar og knyte nye og gode kontaktar.

For kvar person du vervar får du eit nytt lodd. Det betyr at desto fleire du vervar, desto større er sjansen for at det er nettopp DU som blir trekt ut som vinnar av hovudpremien. I tillegg til den vil vi også dele ut fleire ekstrapremiar (Trygvekrus med signatur) til tilfeldige vervarar. 

Hugs at det er viktig at den som blir verva av deg skriv kven som har verva i meldingsfeltet i Vippsbutikken. Hugs også at for at vervinga skal vere gjeldande må den som er verva betale kontingenten. Vervar ein i Vipps blir medlemsskapet registrert og betalt med det same. Vinnarane av konkurransen vil verte offentleggjort to veker etter at vervekampanjen er over for å forsikre seg om at alle betalingar har blitt registrert. 

Klar, ferdig, VERV! 

 

Vervetips

1. Tør å spørre!
Mange kan gjerne tenke seg å bli medlem i partiet, de må bare bli spurt først. Det kan gjerne være litt skummelt å aktivt oppsøke organisasjonen og melde seg inn på egenhånd. Om du blir spurt, får høre litt mer om politikken og om medlemskap, samt får noen å diskutere politiske standpunkt med, så blir terskelen for å si ja lavere.

2. Snakk med folk du kjenner.
Hør med venner, familie, medelever, kollegaer, eller folk man trener eller er frivillig sammen med. Folk man treffer jevnlig har man god anledning til å prate politikk med, spør dem hva de mener om våre kjernesaker, og utfordre dem til å melde seg inn.

3. Hør hva folk er interessert i.
Politikk er dagligdagse ting som påvirker oss alle i hverdagen. Ut i fra livssituasjon og interesser har man ulike saker man er opptatt av. Husk at nesten alt er politikk, så selv om man tenker at man ikke er politisk interessert er man gjerne opptatt av politiske saker likevel. Prøv å finne ut hva disse er, spør og lytt!

4. Forklar hva Senterungdommen og Senterpartiet står for.
Folk flest har gjerne ikke detaljert kjennskap til hva alle partiene står for, fortell derfor litt om partiet. Når man kommer i prat vil man gjerne innse at de er mer enige med oss enn først antatt. Prøv gjerne å forklare hva partiets politikk er på de temaene de selv er opptatt av.

5. Fortell gjerne hvorfor du selv ble medlem.
Hva er din hjertesak, og hvorfor er Senterpartiet det partiet som best ivaretar eller jobber med denne saken?

6. Tenk lavterskelaktivitet!
Inviter dem på møte. Politisk engasjement trenger ikke å være høytsvevende ideologiseminarer eller dyptgående politisk teori. Informasjonskveld om et aktuelt politisk tema er gjerne mer spennende for folk å delta på. Inviter en lokalpolitiker, en Senterpartist eller en som jobber med temaet til å holde en innledning, etterpå kan man diskutere det man har lært. Husk enkel servering!

7. Fortell hvilke muligheter og tilbud man får som medlem
Hvert medlemskap i Senterpartiet gjør partiet sterkere og bedre rustet til å oppnå gjennomslag for våre politiske mål og ønsker for et bedre samfunn, lokalt, nasjonalt, og internasjonalt. Som medlem i Senterpartiet får man muligheten til å være med å utform morgendagens politikk. I tillegg til det er det både sosialt og lærerikt.

8. Husk at man ikke trenger å være aktiv!
Vi trenger også medlemmer som ikke ønsker å være aktive, men som støtter partiet gjennom sitt medlemskap. Man trenger ikke å stå på valglista for å være medlem. Alle skal få være med på akkurat det de selv ønsker, medlemskap på egne premisser.

9. Det er enkelt å melde seg inn; vis betalingsløsningen på vipps.
Søk opp Senterpartiet på vipps og kjøp medlemskap raskt og enkelt!

10. Enormt medlemspotensiale!
Husk at det er mange flere nå som kan tenke seg å være medlem i Senterungdommen og Senterpartiet. Basert på stemmetall i høstens lokalvalg har vi et svært medlemspotensiale. Så tør å spørre, lykke til!

Verving 090620 steg 1 - 4.png
Verving 090620 steg 5 -7.png