Meny
Foto: Elise Fylling

Nytt og viktig studieopplegg for alle kommuner!

Agenda 2030 med de 17 bærekraftsmålene er FN sin handlingsplan for verden.

Det er globale mål, men med lokale løsninger - og kommuner i hele Norge skal følge opp arbeidet med å oppnå bærekraftsmålene. Få land har så langt rapportert på kommunesektorens innsats, men en rapport fra KS slår fast at "norske kommuner og fylkeskommuner bidrar vesentlig til FNs bærekraftsmål gjennom tjenesteleveranser, velferdsproduksjon og utviklingsarbeid. På flere områder innenfor dimensjonene sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft kreves likevel betydelig større innsats fram mot 2030".

I 2019 ble Senterpartiet ble landets tredje største parti i kommune- og fylkestingsvalget, med ca. 2300 by- og kommunestyrerepresentanter og 106 fylkestingsrepresentanter. Dette betyr at Senterpartiet har stor påvirkningskraft gjennom å være et styringsparti, også når det gjelder det viktige arbeidet med Agenda 2030 og bærekraftsmålene.

Dette studieheftet er et av de viktigste studieoppleggene som lokal- og fylkeslagene bør igjennom i 2022. Det tar blant annet for seg hva som menes med bærekraft, bakgrunnen for bærekraftsmålene og Agenda 2030 og hvorfor de er så viktige, samt hvordan konkret arbeide med målene i kommunestyret og fylkesting. 

 

Last ned studieheftet Bærekraftig utvikling mot 2030

Det er også laget et veiledningshefte, som hjelpemiddel til de som arrangerer studieopplegget. Der står det forslag til gjennomføring, tips og råd til studieleder/kursleder og regler for å kunne få godkjent kurstilskudd når dere er ferdig. I tillegg til veiledningsheftet er det også utarbeidet Powerpoint-presentasjoner på ulike temaer: Hva menes med bærekraft, og hva er FNs bærekraftsmål, Hvordan jobbe med bærekraftsmålene i kommuner og fylker, og Tenke globalt, handle lokalt - noen eksempler.

Vi håper at så mange av fylkene og kommunene vil arrangere dette studieopplegget.
Å arbeide for å nå disse målene er vårt felles ansvar, sammen.