Meny
helsebygg---eldre---omsorg_38054463736_o

Digital møteserie om kvinnehelse

Kvinnehelse er et bredt og sammensatt fagområde som i liten grad får oppmerksomhet. Regjeringen satte i fjor ned et Kvinnehelseutvalg som skal jobbe ut ny politikk på dette området. Da vår regjering overtok i høst ble utvalget og mandatet noe utvidet. Hurdalsplattformen har et eget avsnitt om å prioritere kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester. Senterkvinnene inviterer til en møteserie med ulike vinklinger på dette temaet. Møtene er åpne for alle og holdes på Teams kl. 20:00 31/1, 7/2 og 15/2.

Digital møteserie om kvinnehelse

Kvinnehelse er et bredt og sammensatt fagområde som i liten grad får oppmerksomhet. Regjeringen satte i fjor ned et Kvinnehelseutvalg som skal jobbe ut ny politikk på dette området. Da vår regjering overtok i høst ble utvalget og mandatet noe utvidet. Hurdalsplattformen har et eget avsnitt om å prioritere kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester. Senterkvinnene inviterer til en møteserie med ulike vinklinger på dette temaet. Møtene er åpne for alle.

Møtene holdes på Teams kl 20.00 de aktuelle datoene.

Klikk her for å delta i møtet (gjelder for alle møtene)

25. januar kl. 20:00 Hvilke kvinnehelseutfordringer ser vi i Norge i dag?

Elisabeth Svärd, Spesialrådgiver i kvinnehelse i Norske Kvinners Sanitetsforening og medlem av NOU-utvalget om kvinnehelse

31. januar kl. 20:00 Fastlegetanker om kvinners helse

Marte Kvittum Tangen, fastlege på Tynset og leder av Norsk forening for allmennmedisin

7. februar kl. 20:00 Når eldre kvinner blir pasienter – og pårørende. Et kvinneperspektiv på helsetjenester i hjemmet

Grethe Eilertsen, Professor og leder for EldreForsk ved Universitetet i Sørøst-Norge

15. februar Internasjonal kvinnehelse Anne Beathe Tvinnereim, Utviklingsminister

 

Senterkvinnenes Landsmøte skal holdes 25.-27.mars

Mye av arbeidet i Senterkvinnene vil de kommende månedene dreie seg om forberedelser til landsmøtet i mars. Invitasjoner går ut i disse dager. Fylkesårsmøtene i Senterkvinnene gjennomføres i januar og februar og utsendinger blir valgt i disse møtene. Senterkvinner over hele landet oppfordres til å ta opp saker de er opptatt av via sine tillitsvalgte. Politikken vi vedtar blir best når mange har engasjert seg på forhånd og et bredt spekter av saker blir tatt opp i debatten.