Meny
2020 Elisabeth Erke, sametingsrepresentant

Elisabeth Erke leder i interimstyret i Finnmark Senterkvinner

Vi gratulerer Senterkvinnene i Finnmark med interimstyre i nyoppstartet fylkeslag under ledelse av Elisabeth Erke.

Vi ser fram til gjennomføring av fylkesårsmøte i løpet av våren. Elisabeth Erke er også sametingsrepresentant fra Østre valgkrets, og medlem i Sametingets oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite

Prosessen med endringsforslag til stortingsvalgprogrammet er godt i gang. Landsstyret diskuterte 21.mars over 80 forslag som var kommet inn fra fylkeslag og enkeltpersoner. Sentralstyret i Senterkvinnene vedtar sine endelige forsalg til landsmøtet like over påske.

Senterkvinnene mener det er viktig for likestillinga at begge foreldrene har rettigheter i permisjonsordningen, men at barseltida på seks uker etter fødsel øremerkes til mor og holdes utenom tredelinga. Permisjonsregelverket må i større grad ta hensyn til selvstendig næringsdrivende, arbeidstakere, studenter og andre som ikke har mulighet til å ta ut permisjon sammenhengende.