Meny

Et landsmøte i medvind

Påska er over og det våres i det ganske land. Nå venter en hektisk måned preget av kommuneproposisjon, revidert statsbudsjett, landbruksoppgjør og røde dager før årets valgkamp ruller i gang. Før den tid byr vi på en liten oppsummering av det flotte landsmøtet vi holdt på Hamar 22.-24. mars.

Tidenes landsmøtetale?

Landsmøtedelegatene hadde knapt fått satt seg før et av helgas høydepunkt fant sted på scenen. Med oppbretta skjorteermer og et bredt smil beveget Trygve Slagsvold Vedum hele salen med sin sterke tale til landsmøte. Etter å ha angrepet regjeringen og utfordret statsministeren til duell i vårt nordligste fylke snakket Vedum om tjenester nært folk.

- Jeg er så overbevist om at store systemer gjør mennesker små. Og systemene bare vokser og vokser. Nærhet er ikke problemet, det er nærhet som er svaret!
Hele talen kan du se her.

Klimakamp for alle

En lang klimaresolusjon med mange konkrete tiltak var gjenstand for stor debatt under landsmøtet. Spørsmålet var ikke om Norge skal ha en kraftfull klimapolitikk, men hvilken klimapolitikk som virker best.

Aktiv bruk av skogen, CO2 fond for næringslivet, klimavennlige ferger og et grønt investeringsselskap med 10 mrd. I oppstartkapital er noen av de konkrete tiltakene Senterpartiet går i bresjen for. En klimapolitikk som gir folk muligheten til å bo gode liv i hele landet samtidig som man omstiller til en grønn verden er mer effektiv enn dagens moraliserende klimakamp.

Psykisk helse

Et tema som stod høyt på dagsordenen gjennom hele helga var psykisk helse, særlig blant unge.

Mange Senterungdommer var oppe og holdt tydelige innlegg om at det må satses på psykisk helse nå. På søndag endte diskusjonen opp i en klar og tydelig resolusjon hvor Senterpartiet leder an i en nasjonal dugnad for bedre psykisk helse.

Tillit og verdiskapning 

- I Senterpartiet tror vi at de som har skoen på, vet best hvor den trykker. Derfor vil vi meningsløs detaljstyring og unødvendig rapportering til livs. Dette er store tidstyver for dem som utfører tjenester for innbyggerne, sier nestleder Anne Beathe Tvinnereim.

Hun har ledet et utvalg som har jobbet fram "Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati". Under landsmøtedebatten var det tydelig at Senterpartiet vil at tillit og samarbeid skal erstatte unødig måling og kontroll i offentlig sektor. Ansvaret for hvordan oppgavene blir løst, må i størst mulig grad bli flyttet til dem som skal gjøre jobben.

Vår andre nestleder, Ola Borten Moe, la fram sitt arbeid med "norsk verdiskaping på norske ressurser". Norge har bygd mye av sin verdiskaping og utvikling på klok forvaltning av rike naturressurser til alle tider. I en stadig mer mobil verden som har behov for mer energi, råvarer, mat og teknologi er Norge godt posisjonert til å videreutvikle næringsliv og verdiskaping på bred front.

- Mennesket er ikke en tilskuer til naturen eller et fremmedelement som må reguleres bort. Vår evne til å ta naturen i bruk for å skape bedre samfunn og utvikling er forutsetningen for de liv de fleste av oss lever i dag. Men vår evne og makt til å påvirke naturen gir oss også et spesielt ansvar for å ivareta den og levere den over i bedre stand til fremtidige generasjoner. Vekst er ikke alltid å bruke mer, men å forvalte bedre, sa Borten Moe i forbindelse med landsmøtet.