Meny
Torleik Svelle gjenvalg (2)

Fylkene skal bestemme inntaksordning i videregående skole

På Senterungdommen sitt sentralstyremøte i desember vedtok sentralstyret en resolusjon som gir fylkene kraft til å bestemme inntaksordningen i videregående skoler selv.

 

Vi har en regjering som har en umettelig appetitt for å overkjøre lokaldemokrati og innføre politikk med bruk av tvang. Deres siste påfunn er å tvinge alle fylker til å skrote nærskole prinsippet, ungdommen trenger å bli representert skal vi klare å stå imot, å ta hensyn til ungdommen sitt beste, sier Torleik Svelle leder i Senterungdommen om den nye resolusjonen. 

Som det blant annet står i resolusjonene: «Senterungdommen mener at fylkene, når de bestemmer inntaksordning, bør legge til rette for gode og trygge skoler både for elever med gode og dårligere karakterer. Nærskoleprinsippet, eller en variant av nærskoleprinsippet, er det som best ivaretar hensynet til alle elevene. I dag har mange elever mulighet til å gå på den videregående skolen som er nærmest dem. Det er fordi folkevalgte i fylkene, som kjenner sitt fylke godt, har vedtatt at denne ordningen er best for dem».

Derfor ønsker Senterungdommen at:

  • Fylkeskommunene skal bestemme inntaksordning for videregående skole i sitt fylke.
  • Nærskoleprinsippet gir alle elever rett til å gå på skolen i sitt nærmiljø og er den inntaksordningen som best ivaretar hensynet til alle elevene.

 

Les hele den nye resolusjonen til Senterungdommen her: https://www.senterungdommen.no/politikk/resolusjoner/inntaksordning-i-videregaende-skole