Meny
Såkvinneutdeling

Fylkesårsmøtene i Senterkvinnene

Fylkesårsmøtene i Senterkvinnene gjennomføres i perioden fra starten av januar og fram til 1.mars.

Noen velger og ha helt digitale årsmøter, noen møtes fysisk og andre har en mellomløsning der man kan velge å møte digitalt eller fysisk. Det viktige er at alle medlemmer i Senterkvinnene i et fylke skal bli invitert og har mulighet til å møte, du trenger ikke å bli valgt eller spurt om å delta.

Hvis du ikke har fått informasjon om årsmøtet i ditt fylke, kan det være noe feil med registreringen av ditt medlemskap. Det løses ved å sende en SMS med bokstavene SK til 2199. (I Trøndelag og Vestfold har vi ikke fylkeslag enda, så medlemmer her har ikke fått invitasjon).

I tillegg til vanlige årsmøtesaker er disse møtene gode arenaer for å ta opp politiske saker du er opptatt av. Alle fylkeslagene tar med seg noen av sakene til møter i partiet, til sentralleddet i Senterkvinnene eller til media.

Et eksempel på det er en sak om de store ulikhetene i arbeidstøy i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker som ble tatt opp på årsmøtet i Senterkvinnene i Hordaland.

Les mer om denne saken her:

Bildet:

På fylkesårsmøtet til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane fikk generalsekretær Elisabeth Irgens Hokstad endelig overrakt Såkvinna til Liv Signe Navarsete, som ble utnevnt på landsmøtet i mars.

Denne artikkelen forklarer hvorfor det tok lang tid, og forklarer noe av symbolikken i kunstverket.