Meny
Foto: Tine Poppe

Gi en julegave til noen som trenger det!

Det nærmer seg slutten på 2020 - et vanskelig år for svært mange. Korona-pandemien har skapt utfordringer i alle samfunn, men truer med å ramme utviklingsland aller hardest. Det gjelder også Nepal, hvor Senterpartiet har et samarbeidsprosjekt med Utviklingsfondet.

Vil du gi en julegave som kommer prosjektet i Nepal til gode? Vipps til 506624.

Skjermbilde_Nepal.PNG
Blå ring markerer bl.a. Dang-provinsen, hvor vi er tilstede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepal rangeres som et av de 25% fattigste / minst utviklede landet i verden. Det er også et av de landene som er mest utsatt for jordskjelv, klimarisiko og flom. Av landets 30 millioner innbyggere bor 80 prosent på landsbygda, og 70 prosent lever av landbruket. 33 prosent av innbyggerne lever i fattigdom - 2,5 millioner lever i ekstrem fattigdom. 36 prosent av barna har redusert vekst og/eller mental utvikling på grunn av underernæring. 

Covid-19 viruset ankom fra Kina i januar 2020, og skapte enda en ny utfordring for befolkningen. Per 27. november var det registrert 230.000 smittetilfeller og 1400 dødsfall, men det anslås å være høye mørketall da det er lav testkapasitet.

 

Utbredelsen av Covid-19 i Nepal: 

Utbredelsen av Covid-19 er særlig utbredt sørvest i landet, hvor vi er tilstede (Dang-provinsen). Mye av årsaken er at mange menn og unge emigrerer til utlandet for å arbeide. Når landegrensene så ble stengt må de returnere hjem, og i tillegg til å miste inntekt risikerer de å ta med seg smitte hjem til landsbyene sine. 

Konsekvensene av Covid-19 i Nepal: 

 • Kraftig nedgang i overføringer fra utlandet (50% av BNI)

 • Kraftig nedgang i turisme

 • Redusert import og handel, tilgang medisiner, byggematerialer

 • Redusert transport – vanskelig tilgang på kjøp og salg av matvarer

 • Redusert tilgang til inntekter og mat – økende sult

 • Kan drive 1/3 av befolkningen under fattigdomsgrensen

 • Jevn økonomisk utvikling fra 1980-tallet kan stoppe opp

Ettersom at Nepal har gjennomgått en omfattende og svært streng nedstenging over svært lang tid, har det vært vanskelig for Utviklingsfondet og partnerne å følge opp prosjektene like tett som før. Heldigvis har partnerne lokale folk som fortsatt har beholdt jobben sin, og som kan følge opp prosjektene så langt det er mulig. Det er også vanskeligere å samle folk til opplæring og deltagende prosesser, men noen aktiviteter er likevel gjennomført. Det er da lagt veket på utdeling av såfrø for å holde matproduksjonen i gang, inkludert etablering av lokale kjøkkenhager. Det er også styrket husdyrhold for å sikre inntekter fra melk og kjøtt. 

Hva har blitt gjort i år? 

I tre landsbyer i Dang-distriktet har de til nå gjennomført og oppnådd:

 • Installert solcelledrevet pumpeanlegg for drikkevann
 • Installert solcelledrevet pumpeanlegg for vanning av åkre
 • Etablert komiteer som sikrer bedre forvaltning av vannkilder
 • Bygging av små fjøs som bedrer husdyrholdet
 • Opplæring i klimatilpassede jordbruksteknikker, som bedre jordvern
 • Støtte til utvikling av planer og tiltak for å forebygge flom
 • Innføring av rentbrennende ovner for redusere bruk av ved og mindre forurensning for kvinner og barn på kjøkkenet
 • Etablering av biogassanlegg for bruk av gass til matlaging
 • Etablert lokale kjøkkenhager, frøtilgang, husdyrhold
Nepal_fjøs.PNG
Nyetablert fjøs i Nepal. Bilde gjengitt med tillatelse fra Utviklingsfondet.

Vil du gi en julegave som kommer prosjektet i Nepal til gode? Vipps til 506624.