Meny
online-4727942_1920

Godkjente studietimer i Senterbevegelsen - 2020

1. mars 2020 ble kursaktiviteten i Senterbevegelsen innrapportert til SSB og Kompetanse Norge. Statistikken er klar, og i 2020 ble det ble det godkjent og registrert 11.679 timer med 3395 deltakere fordelt på 632 kurs!

Senterpartiet vokser, og det kan også gjenspeiles i studieaktiviteten som rapporteres inn til oss i Senterpartiets Studieforbund (SpS). Den pågående pandemien satte en liten demper på aktiviteten i begynnelsen av 2020, og det har vært vanskelig for mange å treffes fysisk. Likevel er vi svært stolte over å ha mottatt over 600 kurs i et pandemi-år. Det viser også at mange lokal- og fylkeslag har klart å omstille arbeidet sitt svært raskt, og lært seg å bruke nye, digitale møteflater. I tillegg fikk studieforbundene et sårt tiltrengt unntak i forskriftene om nettskoler og studieforbund, som ga oss lov til å registrere heldigitale kurs, samt at de satte ned kravet om varighet fra åtte til fire timer. 

Dette gjorde at vi kunne registrere 11.679 timer med 3395 deltakere fordelt på 632 kurs. 

Fylkesvise timer 2020.png

Studieaktiviteten bidrar også økonomisk, og i 2020 har lokal- og fylkeslag mottatt til sammen 1.051.110 i opplæringstilskudd fra SpS.

Det har lenge vært et mål for SpS å kunne ha et jevnt timeantall på over 10.000 timer i året, noe vi har klart de siste fire årene. Den jevne studieaktiviteten betyr også at vi kan øke timesatsen, og styret vårt har nå besluttet å gi 100 kr per godkjente studietime i 2021. Det er imidlertid et lite forbehold om at denne satsen kan justeres i løpet av året, avhengig av hvor mange kurs vi får innrapportert i forhold til budsjett. 

Studieplaner 2020.png

Vi gleder oss stort over at vi klarte å komme over 10.000 timer også i 2020. Vi vil også minne om at vi får en ny kursportal som skal brukes til å registrere frammøte og studieaktivitet i 2021. Vi er i gang med å iverksette denne, og vil komme tilbake med mer informasjon og veiledninger når denne er klar.