Meny

Grønn utviklingspolitikk mot sult - vellykket seminar i Bergen

SpS ønsker å drive frem informasjonsarbeid om miljø- og utviklingsspørsmål lokalt. I tida framover har lokallag anledning til å arrangere egne lokale seminarer, hvor FNs bærekraftsmål settes på dagsorden. Har ditt lokallag lyst til å arrangere et slikt seminar?

SpS, gjennom informasjonsstøtten fra Norad, har mulighet til å bidra med støtte og midler til aktivitet i lokallag med fokus på utviklingsspørsmål og FNs bærekraftsmål. Dette vil vi at så mange som mulig skal benytte seg av, og vi har gir derfor lokallag muligheten til å holde egne seminarer, hvor utgiftene dekkes av SpS. Et slikt treff vil være en god plattform for deltakerne til å møtes for litt faglig påfyll, men også gi en god anledning til å møtes og ha litt hyggelig sosialt samvær. Noen ganger er det lange avstander mellom folk og det er kanskje ikke alltid like lett å møtes. SpS ønsker derfor å gi lokallagene en mulighet til dette, uten kostnader for laget.

SpS har valgt ut tre bærekraftsmål som vi tror kan være særlig interessante i Senterpartisammenheng:

Mål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Mål 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris

Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene.

Dere kan selvfølgelig velge ett av de andre bærekraftsmålene som vil kunne passe bedre for dere.

Første seminar ble arrangert av Bergen lokallag i desember 2017, med "Grønn utviklingspolitikk mot sult" som tema. Tilbakemeldingen fra Bergen Sp var som følger:  

4. desember hadde Bergen Sp gleden av å invitere til seminaret "Grønn utviklingspolitikk mot sult". Gjester var rådgiver Kai Grieg fra FN-sambandet Vest og nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. Grieg tok for seg FNs bærekraftsmål, med vekt på nr 2. om utrydding av sult, arbeid for matsikkerhet og bedre ernæring og en fremming av bærekraftig landbruk.  Anne Beathe snakket om Senterpartiets politikk på området, og var innom problemstillinger både på internasjonalt, nasjonalt og lokalt plan.

En aktiv møtelyd deltok i debatten etterpå. Dette frister til gjentakelse, og vi oppfordrer andre lag til å ta opp viktige tema som dette.»

Dersom dette hørtes interessant ut, ta kontakt! SpS tar gjerne en hyggelig prat for å finne ut hva dere ønsker eller har lyst til.

Vi har (dessverre) ikke ubegrenset med midler, så her er det første mann til mølla!