Meny
Suksessen i den norske nasjonalstaten har vært vårt samhold og folkestyre. Vårt ønske om at alle, uansett hvor de bor i landet, skal kunne leve trygt og godt der de er.

HELE NORGE - SENTERPARTIETS ALTERNATIVE STATSBUDSJETT FOR 2021

Senterpartiet kjemper for å ta vare på og utvikle det Norge vi er så glade i. Et Norge med små forskjeller og med levende lokalsamfunn over hele landet.

Lokalsamfunnene langs kysten vår, inne i fjordene våre, i fjellregionene, eller inne i skogene har alle noe til felles: De ble skapt av hardtarbeidende folk som ville bruke naturressursene nær seg til å skape seg og sin familie et bedre liv. Alle som dyrket eller brøt opp ny jord, som reiste fiskevær eller bygget kraftverk og industri, alle bidro de til å skape de levende lokalsamfunnene som til sammen utgjør dagens Norge. Disse vil Senterpartiet ta vare på. Fra fiskeværene i Lofoten, til smelteverket i Rana, gården på Tolga og sykehuset på Ullevål, gjøres det hver dag arbeid som holder Norge gående. 


Suksessen i den norske nasjonalstaten har vært vårt samhold og folkestyre. Vårt ønske om at alle, uansett hvor de bor i landet, skal kunne leve trygt og godt der de er. Hvis ambulanseberedskapen svekkes i Nord-Norge, er det et problem hele landet har et ansvar for å løse. Skjer det en ulykke i Agder, er folk over hele Norge opptatt av at det kommer hjelp. Om arbeidsledigheten øker i Trøndelag, er det et nasjonalt ansvar å bidra. Det er viktig for alle i Norge at vi stopper gjengkriminaliteten fra å vokse i Oslo.


Kampen for å utvikle hele Norge er viktigere enn noen gang. Presset for sentralisering har aldri vært større. Høyre- og Frp-regjeringen har over flere år sentralisert stadig mer av Norge. Lensmannskontorer er lagt ned. Ambulansetilbud er flyttet lenger unna folk. Kommuner og fylker er slått sammen med tvang. Både domstoler, skattekontor, Nav-kontor, trafikkstasjoner og flere andre tjenester er enten blitt nedlagt, eller trues med samme skjebne. Pendlere har fått mer skatt og fly- og fergeprisene er økt.


SMÅ FORSKJELLER

Det Norge vi er så glade i er et Norge med små forskjeller. Små forskjeller mellom rik og fattig og bygd og by. Om forskjellene øker, taper vi alle sammen. Vi ser at Høyre og Frp i regjering, og Frp nå som støtte- parti for Høyre, Venstre og KrF, har tatt stadig flere grep som øker forskjellene, og som rammer arbeidsfolk i Norge. Ett område er skatte- og avgiftspolitikken. Høyre og Frp har ført en bevisst politikk for å øke avgiftene for vanlige folk. Faktisk ble avgiftene økt med hele 6,3 mrd. kroner gjennom Høyre og Frps år sammen i regjering. Bensin- og dieselavgiftene ble økt mer på ett år enn den forrige regjeringen gjorde i løpet av sine åtte år. Elavgiften har blitt økt til et rekordhøyt nivå Tilsvarende har pendlerfradraget blitt kuttet og brakketillegget fjernet. 


Alle disse skatte- og avgiftsøkningene fra regjeringen har én ting til felles; de rammer konsekvent  arbeidsfolk med praktiske jobber og lav eller  middels inntekt. Regjeringen har derimot gitt store skattelettelser til de aller rikeste. Ved å kombinere skattekutt for de aller rikeste med økte avgifter for vanlige folk, har regjeringen bidratt til større forskjeller og en stadig større sentralisering av penger til de rikeste områdene i Norge. 


Senterpartiet vil at folk som tjener lite skal få beholde en større del av lønna si. Samtidig som de med høy inntekt kan bidra noe mer til å finansiere fellesskapet. Senterpartiets forslag vil gi redusert skatt for de som tjener under 750 000 kroner i året. Vi foreslår også å øke en rekke fradrag som kommer vanlige folk til gode, blant annet pendlerfradraget, fiskerfradraget og sjømannsfradraget.


I tillegg foreslår vi en rekke avgiftslettelser som samlet utgjør en avgiftsreduksjon på 9,1 mrd. kroner sammenlignet med regjeringens budsjettforslag. Avgifter rammer de som tjener minst hardest, uten å ta hensyn til lønnsnivå eller formue. Derfor foreslår vi å senke matmomsen ned til svensk nivå, noe som alene innebærer et avgiftskutt på 2,8 mrd. kroner. Vi reduserer elavgiften med 500 mill. kroner. Vi reduserer avgiften på biodiesel, noe som både er god miljøpolitikk og gir lavere bensin- og dieselpris, for norske bilister. Vi tar bort flypassasjeravgiften, og vi innfører en rekke andre avgiftslettelser som kan bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i hele Norge. Senterpartiet mener du ikke skal straffes med høyere avgifter bare fordi du bor utenfor de største byene.


NASJONALT EIERSKAP OG KONTROLL

Norge er et langstrakt land. Som nasjon har vi håndtert både opp- og nedturer. Sammen har vi skapt det Norge vi er så glade i. Vår styrke er at vi har stått samlet. Utviklingen av Norge har vært et felleskapsprosjekt. Gjennom en inkluderende nasjonalstat har vi klart å løfte hverandre.


Hva for et Norge ville vi hatt i dag om vi hadde solgt ut våre fossefall? Om vi hadde latt EU ta kontroll over norsk fisk? Hvilket land hadde vi hatt om vi lot kinesiske kapitaleiere kjøpe så mye norsk jord og skog som de selv ønsket? Eller om vi lot amerikanske selskaper ta kontroll over vår olje og gass?
Norge er i dag et av verdens beste land å leve i. Dette skyldes ikke minst at vi har sikret nasjonal kontroll over våre egne naturressurser. Takket være framsynte nasjonale strateger og modige og hardtarbeidende norske arbeidsfolk, klarte vi å bruke naturressursene til å bygge norsk industri og norske arbeidsplasser. 


De norske konsesjonslovene er noe av det aller stolteste ved norsk historie. De har sikret at hele folket i Norge har fått glede av naturressursene, ikke bare utenlandske kapitaleiere og en liten elite i vårt eget land. Fra konsesjonslovene ble vedtatt i 1906 og fram til i dag, har vi sikret nasjonalt eierskap til jorda, skogen, fisken, fossefallene, olja og gassen i Norge. Dette har lagt til rette for en verdensledende industri og et aktivt jordbruk, skogbruk og fiske over hele landet. 


TRYGGHET I FELLESSKAPET I NORGE UNDER KORONAPANDEMIEN

Koronapandemien har satt hele vårt samfunn på prøve. Senterpartiet mener at regjeringens svar på koronakrisen bærer preg av at den mangler en helhetlig plan for hvordan Norge skal berges gjennom krisen. Krisepakkene som regjeringen har lagt fram har kommet seint, vært for små og blitt avviklet fortidlig. Regjeringen har satt bedrifter, kommuner og enkeltpersoner i en situasjon der de ikke har kunnet planlegge framover, fordi de ikke har kunnet stole på at fellesskapet ville stille opp dersom de skulle trenge det også neste uke, måned eller år.


Senterpartiet mener at Norge trenger en mer langsiktig plan for å ta oss trygt gjennom krisen. Tiltakene som innføres må være kraftfulle nok til å hindre pandemien i å spre seg, og finmasket nok til at ikke arbeidsplasser, utdanning, omsorg, sosialt samvær og verdiskaping tar unødig skade. I vårt forslag til budsjett legger vi fram tiltak som vi vi mener er nødvendige for at vi sammen skal komme oss igjennom den krevende tiden vi er inne i. 


Det er mange som nå er i en svært vanskelig situasjon og føler en stor uro. En uro som skyldes en situasjon de selv ikke bærer noe ansvar for. Senterpartiet er tydelige på at bedrifter som sliter på grunn av pandemien skal få hjelp. Alle som frykter for arbeidsplassen sin, skal vite at fellesskapet stiller opp for dem. Tryggheten i fellesskapet er en av de viktigste verdiene det norske samfunnet er bygd på. Senterpartiet vil ta Norge ut av krisen – det gjør vi best i fellesskap

 

Hele Senterpartiets alternative forslag til statsbudsjett for 2021 finner du her: