Meny

Høsten – fin tid for nominasjons-, program- og studiearbeid!

De fleste fylkes- og lokallag er forhåpentligvis godt i gang med forberedelsene til neste års kommunevalg. Til hjelp i arbeidet med nominasjonsprosess og programarbeid er studieheftene «Hvem skal lede? Valgkomité og nominasjon» og «Gode, lokale programprosesser» oppdatert, og kan hentes fra www.senterpartiskolen.no

Studiehefte hvem skal lede valgkomite og nominasjon 2018-1

Alle fylkes- og lokallag skal gjennomføre arbeid med nominasjon- og programprosess, så hvorfor ikke organisere arbeidet som studieaktivitet? Dette er lett å få til, og det blir utbetalt opplæringstilskudd med kr 75 pr godkjent studietime. NB: opplæringstilskudd er knyttet til gjennomført antall studietimer, ikke antall deltagere. Dette er regulert av Lov om voksenopplæring.
Bruk muligheten til å oppdatere kunnskap, utvikle ny kunnskap – og overføre kunnskap dere allerede har til folk som er nye. Nominasjon og programarbeid er noe av det viktigste vi gjør foran et valg, og arbeidet må være kunnskapsbasert. Studieheftene inneholder derfor tips og råd til hvordan arbeidet kan gjennomføres.

I nominasjonsarbeidet er det for eksempel viktig å tenke på kjøreregler og viktige prinsippavklaringer før vi starter arbeidet, hvordan vi kan rekruttere og finne de dyktigste kandidatene, og hvordan vi ivaretar kjønnsbalanse i innstillingen. Studieheftet «Hvem skal lede? Valgkomité og nominasjon» gir god innføring i disse temaene, i tillegg til oversikt over partiets retningslinjer for nominasjon. Heftet inneholder dessuten nyttig informasjon om mediearbeid og presentasjon av innstillingen.

I studieheftet «Gode, lokale programprosesser» finner dere forslag til tidsplan og arbeidsplan for programprosessen, verktøy og framgangsmåte samt konkrete tips til involvering av både medlemmer og lokale aktører og samarbeidspartnere. Heftet gir dessuten råd til hvordan programmet kan presenteres i mediene, blant annet med forslag til en enkel medieplan/utspillsplan.
Studieopplegg på både nominasjon og programarbeid kan lastes i PDF-format fra Senterpartiskolen. Dersom det er ønskelig å få heftene kopiert opp og tilsendt, koster dette kr 50,- pr hefte + porto. Send i så fall en epost til [email protected] med bestilling.

Det er veldig enkelt å organisere studiearbeid. Kravene som må oppfylles for å få opplæringstilskudd er:

• Meld inn studieaktiviteten her: http://www.senterpartiskolen.no/kurs/meld-inn-kurs

• Studieaktiviteten må gå over minst åtte hele klokketimer (inkludert pauser)

• To personer må være tilstede på 75% av tiden

• Frammøteliste skal registreres her, enten på nettskjemaet eller lastes opp som PDF: http://www.senterpartiskolen.no/registrering etter avsluttet studieaktivitet.
Av sikkerhetsmessige årsaker skal frammøtelister ikke lenger sendes inn på e-post.
Frammøtelistene kan fremdeles sendes som brev til
Senterpartiets Studieforbund, Grensen 9b 0159 OSLO.

• De som ønsker det, skal motta kursbevis ved gjennomført studieaktivitet.
Vanskeligere er det ikke, og både nominasjonsarbeid og programprosess kvalifiserer til godkjente studietimer. Se www.senterpartiskolen.no for mer informasjon.

Spørsmål om studieopplegg, studiemateriell, gjennomføring og annet kan rettes til
Senterpartiets Studieforbund, Kristin Madsen [email protected] eller Elise Fylling, [email protected]

Lykke til med gode og lærerike prosesser rundt nominasjon og program – og bruk høsten til studiearbeid!