Meny
Elisabet 260224

Hva er Grønn Feminisme?

Fram mot Senterkvinnenes landsmøte 15.-17.mars diskuteres det over hele landet. Senterkvinnenes politiske plattform "Grønn Feminisme" behandles hvert 4. år og legger grunnlaget for Senterkvinnenes standpunkt inn mot arbeidet med Senterpartiets stortingsvalgprogram.

Bildet: Generalsekretær i Senterkvinnen Elisabeth Irgens Hokstad med utkastet til Senterkvinnenes politiske plattform "Grønn Feminisme".

 

Landsstyret Si Senterkvinnene vedtok i høst at beredskap og kvinnehelse skal ha større plass i plattformen denne gangen, og disse temaene går nå inn som to av de åtte kapitlene i dokumentet. For å sette i gang tankevirksomheten rundt de temaene plattformen omfatter er det laget diskusjonsspørsmål som egner seg for en studiering.

Disse spørsmålene er egnet til gode samtaler om vanskelige spørsmål også etter at landsmøtet er over:

  • Klimaendringer, tap av natur, redusert biologisk mangfold, forurensing, dårlig vannkvalitet – lista over miljøproblemer er lang. Hva mener dere er det aller viktigste å få gjort noe med? Hvilke tiltak må vi gjøre for å løse disse?
  • Hva mener dere er viktigst for beredskapen der dere bor, og hvilke tiltak bør prioriteres for å bedre beredskapen?
  • Hvilke tiltak er viktigst for å legge til rette for at unge familier får barn? Hvordan sikrer vi best at kvinner er likestilte i arbeidslivet og menn likestilte i familielivet, når barna er veldig små?
  • Hvordan kan vi få mer folkevalgt styring inn i helseforetakene, og hvilke elementer må inn i en alternativ modell? Hvis dere skulle prioritert ett tiltak for bedre kvinnehelse, hva ville dere valgt?
  • Mange velferdsordninger vedtas nasjonalt, men utføres lokalt av kommunene, for eksempel eldreomsorgen. Hvordan sikrer vi best folkevalgt styring og lokalt tilpassede løsninger med begrenset økonomisk handlingsrom?
  • Vold og overgrep rammer kvinner mye oftere enn menn. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å forebygge og redusere dette?
  • Hva er de største hindrene for et likestilt arbeidsliv, og hvilke tiltak kan vi gjøre for å redusere forskjellene?
  • Hvilken rolle kan Norge spille i verdenssamfunnet for å redusere folks behov for å flykte, og hva mener dere er de beste tiltakene for å integrere de som flykter til oss?

Senterkvinnene skaper sammen svaret på hva som er Grønn Feminisme. Gjennom kunnskapsbygging, diskusjoner og avstemninger lager vi vår politikk bygget på de tradisjonelle Senterpartiverdiene, men tilpasset en ny tid og med tanke på et stadig mer likestilt samfunn.

 

Mer om landsmøtet i Senterkvinnene i Larvik 15.-17. mars 2024 finner du her: