Meny

Ikke legg ned trafikkstasjonene!

Regjeringen la nylig frem en rapport hvor det foreslås å legge ned 26 av landets 75 trafikkstasjoner. En sentralisering av denne tjenesten vil bety at en stor andel av befolkningen får unødvendig lang reiseveg til en trafikkstasjon.

Trafikkstasjonene er en viktig del av Statens vegvesen sitt tjenestetilbud i hele Norge. Blant annet registrering og kontrollering av motorkjøretøyer, førerprøver, utstedelse av førerkort og avlesning og kontroll av fartsskrivere utføres på trafikkstasjonene. Regjeringen har i sin rapport bedt Statens vegvesen foreta en særlig vurdering av hvilke tjenester som kan utføres av private aktører. Senterpartiet mener oppgavene til trafikkstasjonen burde utføres av offentlige myndigheter. Viktige sikkerhetsoppgaver som kontroll av kjøretøy og førerprøver er ikke noe som burde konkurranseutsettes.

Den foreslåtte sentraliseringen skaper stor bekymring i hele landet. Flere av fylkesårsmøtene i Senterpartiet har i løpet av februar vedtatt uttalelser om saken. Klarest i talen er kanskje det sentralt beliggende fylket Akershus. I Akershus trues nemlig samtlige trafikkstasjoner med nedleggelse. Dette er en absurd situasjon for et fylke med over en halv million innbyggere. Situasjonen i Akershus viser at regjeringens sentralisering føles på kroppen i hele landet, ikke bare i utkantene.

Den såkalte effektiviseringen av Statens vegvesen er nok et eksempel på den sentraliseringen og privatiseringen av offentlige tjenestetilbud de blåblå med støtte fra KrF og Venstre har gjennomført siden de kom til makta. Det er lite samfunnsøkonomisk at ungdom, arbeidstakere og eldre må reise langt for nødvendige tjenester på trafikkstasjonen. Vi har også den siste tiden sett endeløse køer for å få utstedt nye pass. Senterpartiet frykter vi kan få en lignende situasjon for flere av tjenestene som i dag utføres av trafikkstasjoner i hele landet.

Senterpartiet vil derfor opprettholde dagens antall trafikkstasjoner og sikre et fullverdig tilbud i hele landet.