Meny

Jesper Nohr er ny politisk rådgiver på arbeids- og sosialpolitikk

Jesper Nohr (22) fra Trysil er tilsatt i vikariatstilling i Sps stortingsgruppe som politisk rådgiver på arbeids- og sosialpolitikk fra 1. juni og ut 2020. Han skal vikariere for Bjørn Nese Hunderi som skal ut i pappaperm.

- Engasjementet mitt for politikk er større enn aldri før. I det siste har jeg brukt mer tid på politikk enn på studiet, og det er en stor ære å kunne ta dette engasjementet videre til å jobbe på heltid i Senterpartiet. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, og jeg tror det kommer til å bli både interessant og lærerikt, sier Nohr.

Jesper har mange verv i Senterungdommen; han er internasjonal leder og derav medlem i sentralstyret, og han var fylkesleder i Hedmark i et og et halvt år. Jesper var fast medlem i kommunestyret i Trysil fra 2016 og ut perioden. I 2019 ble han innvalgt i fylkestinget i Innlandet, og ble i tillegg 1. vara til fylkesutvalget. For tiden vikarierer han fast i fylkesutvalget mens Aud Hove møter på Stortinget. Han arbeidet i fjor fra mars til september som valgkampmedarbeider i Senterpartiet i Hedmark og Oppland.

Jesper Nohr er nå lektorstudent i samfunnsfag ved NTNU i Trondheim, der han tar samfunnsfag (statsvitenskap) som hovedfag i tillegg til fagene norsk, historie og sosiologi. Han har studert ved NTNU siden 2016. Han skriver nå på en bacheloroppgave om russisk gasseksport til Europa og den omdiskuterte gassrørledningen Nord Stream 2. I studietiden har han vært både journalist og debattredaktør i «Under Dusken», studentavisa i Trondheim. Han har også hatt sommerjobb på depot for Forsvarets Logistikkorganisasjon i Elverum og arbeidet med publikumsarrangementer ved Glåmdalsmuseet og Norsk Skogmuseum.