Meny
Klar for valgkamp 2021 stort forsidebilde

Nytt fra Senterpartiskolen: Klar for valgkamp?

Senterpartiskolen lanserer nå det nye studieheftet "Klar for valgkamp", det er  innført nye forskrifter fra nyttår til Lov om voksenopplæring som har stor betydinger for våre kurs og studieringer, og du finner nye og gode tips til digitale kurs og studieringer.

Nye forskrifter til Voksenopplæringsloven

Fra 1.1.2021 er det innført nye forskrifter til Lov om voksenopplæring.  Følgende endringer har betydning for våre kurs og studieringer:

  • Minstekravet til antall studietimer senkes fra åtte til fire timer. Dette vil si at kortere kurs som dagskurs kan registreres som studiearbeid, og få opplæringstilskudd.
  • Nytt minstekrav til antall deltakere er fire personer, som deltar på minst 75% av tiden. Kursleder/studieringleder inngår i antall deltakere.
  • Det er fremdeles krav til at minst 50% av kurset/studieringen gjennomføres ved fysisk frammøte. Hvis det brukes elektronisk kommunikasjon, skal alle deltakere være til stede samtidig. NB: På grunn av smittesituasjonen er det gitt unntak fra forskriften fram til 1. juli 2021. Det er derfor tillatt å gjennomføre rene digitale kurs og studieringer fram til denne datoen.

Les mer om de nye forskriftene her: https://www.senterpartiskolen.no/aktuelt/nye-forskrifter

Klar for valgkamp

Studieheftet Klar for valgkamp kan nå hentes på https://www.senterpartiskolen.no/studiemateriell

Heftet inneholder nyttige tips og råd for alle som skal planlegge og gjennomføre stortingsvalgkamp for Senterpartiet i 2021.  Gjennomføring av godkjent kurs/studiering gir rett til opplæringstilskudd, som utbetales pr hele klokketime (inkludert pause, uavhengig av antall deltakere utover et minsteantall på fire personer).

Tips til digitale kurs og studieringer

På grunn av Korona-pandemien er det mye som tyder på at vi må gjennomføre møter, kurs og andre aktiviteter digitalt også i 2021. Da kan vi bruke Teams, telefon, Messenger eller annen elektronisk kommunikasjon. På www.senterpartiskolen.no ligger det en Pedagogisk verktøykasse, som har mye nyttig informasjon for arrangører og kursholdere som skal gjennomføre digitale kurs og studieringer.

I 2020 utarbeidet studieforbundet FUNKIS og Senterpartiets Studieforbund en egen, digital veileder som kan hentes her: https://www.funkis.no/studiearbeid/veileder-til-digitale-kurs/

Spørsmål?

Ta kontakt Senterpartiets studieforbund:  [email protected] eller telefon: 950 72 558.