Meny

KLIMA- OG MILJØPOLITIKK: Fra symbolpolitikk til politikk som virker

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Felles globale mål om klimakutt stiller store krav til norsk klimapolitikk fremover. Klimaendringene er menneskeskapte som følge av et stort og stadig økende forbruk av fossilt karbon i form av olje, gass og kull. Fremover må vi bruke mindre fossilt karbon og mer grønt karbon.

Senterpartiet støtter de internasjonale klimaforpliktelsene Norge har inngått. Parisavtalen binder medlemslandene til å strekke oss mot målet om at temperaturen på jorda ikke skal stige mer enn 1,5 grader. Spørsmålet er derfor ikke om vi skal ha en klimapolitikk, men heller hvilken klimapolitikk som virker best.

Hvis klimapolitikken skal virke må den være praktisk gjennomførbar, rettferdig og forståelig. Senterpartiet mener at Norge må ha en klimapolitikk som er rettferdig, både geografisk og sosialt. Avgifter som legges på dem som ikke har alternativer, for eksempel økte drivstoffavgifter for de som ikke har råd til el-bil, eller har mulighet til å bruke kollektivtransport, er ikke god klimapolitikk. Vi kan derfor ikke straffe folk for å fly og kjøre bil der det ikke finnes et klimavennlig alternativ.

Senterpartiet vil gjøre det enklere å velge klimasmarte løsninger, og vil styre unna virkemidler som gjør hverdagen dyrere og vanskeligere for folk. Og nettopp derfor skal vi være de fremste forkjemperne for å dyrke frem de grønne alternativene.

Det er viktig at det bor folk i hele landet. Fornybare løsninger og våre rike naturressurser er en viktig del av klimaløsningen, og de må høstes og brukes der de er. Derfor må vi også ha en klimapolitikk som tar hensyn til forskjellene i landet vårt, og legger til rette for at alle får tilgang til klimavennlige løsninger og teknologi. Slik kan alle være med på å kutte klimagassutslippene. Dette betyr i praksis at ulike tiltak kan fungere i ulike deler av landet.

Les mer om Senterpartiets konkrete klimasatsinger i forslaget til statsbudsjett for 2020 fra side 42-48 her: