Meny

KLIMAPAKKE

Sist endret: 27 09 2020

Senterpartiet er blitt kalt Norges første miljøparti. Tradisjonen med å ta vare på naturen har vi med oss den dag i dag. Senterpartiet er ikke bare nær folk, men også nær naturen. Senterpartiet står i en tradisjon som mener at ressursene best utnyttes gjennom bærekraftig bruk. Vi kan ikke «frede oss frem» til en bærekraftig utvikling – vi må ha fornuftig bruk av naturen. Folkelig deltakelse og engasjement er blant bærebjelkene i vår miljøpolitikk.

 

Gjennom de siste år har regjeringens klimapolitikk gitt dårlige resultater, og man vet nå at man ikke vil nå klimamålene for 2020. Dessverre har politikken vært preget av symbolsaker i stedet for tiltak som virker. Senterpartiet ønsker ikke å være med på en skinnpolitikk, for eksempel gjennom innføring av såkalte «miljøavgifter», som for det første ikke har klimaeffekt, og som for det andre flytter skatte- og avgiftsbyrder over på vanlige folk og folk i distriktene.

Senterpartiet går inn for ambisiøse mål og ambisiøse omstillingstiltak på klimafeltet. Det sentrale målet er å komme raskt i gang med klimaomstilling og redusere norske utslipp i 2030 med 40 prosent sammenlignet med 1990-nivå. I 2050 må Norge være et lavutslippssamfunn. Det norske samfunnet må forberedes på klimaendringer og tilpasses de utfordringene vi kommer til å møte.

Senterpartiet vil være en pådriver for både internasjonale avtaler som effektivt reduserer utslippene og for nasjonale tiltak som innebærer at Norge tar sin del av klimaansvaret. Det er viktig at Norge ikke kun overlater kvotepliktig sektor til kvotemarkedet, men at vi fra norsk side aktivt forbereder oss på lavutslippssamfunnet.

I vårt alternative statsbudsjett for 2019 presenterer Senterpartiet en klimapakke på hele 1,8 mrd. kroner. Det gjør klima til én av de desidert største satsingene i årets alternative budsjett. I tillegg til budsjettpostene legger også Senterpartiet press på å få gjennomført viktige miljøtiltak som å etablere et CO2-fond for næringslivets transporter og fullskala CCS-anlegg. Dette er to tiltak som kan få store positive virkninger for det norske karbonavtrykket.

Senterpartiet er at ambisiøst miljøparti som prioriterer tiltak som virker fremfor virkningsløs symbolpolitikk.