Meny

Kontakt oss i Senterpartiet på Stortinget

Senterpartiets stortingsgruppe og stortingsekretariat ønsker å ha best mulig kontakt med våre medlemmer, folkevalgte, tillitsvalgte, lokallag og fylkeslag. Ta gjerne kontakt for å drøfte saker, stille spørsmål eller hente informasjon om sakene som behandles i Stortinget og for å tipse om saker som rører seg i resten av landet.

Senterpartiet har 19 stortingsrepresentanter, og omtrent like mange ansatte som jobber sammen med dem på Stortinget. 

I stortingssekretariatet er det en politisk rådgiver for hver fagkomite på Stortinget. De politiske rådgiverne har blant annet ansvar for å tilrettelegge arbeidet våre stortingsrepresentanter skal gjøre i sine komiteer, som å skrive merknader i saker som er til behandling og formulere forslagene Senterpartiet skal legge fram.

I tillegg har parlamentarisk leder Marit Arnstad og partileder Trygve Slagsvold Vedum en politisk rådgiver hver. Stortingsgruppa har to kommunikasjonsmedarbeidere som bidrar til å få ut partiets budskap og gjøre våre saker og representanter synlige i media. Sammen med en administrasjonssekretær og sekretariatsleder er dette gruppa som jobber for at våre stortingsrepresentanter skal kunne få mest mulig oppmerksomhet og gjennomslag for Senterpartiets saker og verdier.

De politiske rådgiverne har god oversikt over de politiske sakene som pågår på sine fagområder og kan kontaktes direkte. Administrasjonssekretær og sekretariatsleder kan også hjelpe til å finne ut hvem det kan være lurt å ta kontakt med.

Her finner du kontaktinformasjon til stortingssekretariatet:

Her finner du kontaktinformasjon til stortingsrepresentantene: