Meny

Kontingent 2019 og husstandsmedlemskap

I uke 6 sendes kontingentkravet for 2019 ut. Nytt av året er at det innføres en mulighet for å være husstandsmedlem. Det betyr at medlemmer utover hovedmedlemmet i en husstand kan betale kr. 160, i stedet for full kontingent på kr. 440. Husstandsmedlemmer får ikke medlemsbladet Sentrum, slik at husstanden samlet får ett blad. Det er en forutsetning at det er ett hovedmedlem i husstanden for at man skal kunne velge husstandsmedlemskap.

Det er bare medlemmet selv som kan endre medlemskategori. De som ønsker å betale husstandsmedlemskap må derfor selv endre beløpet på giroen eller eFakturaen man får fra partiet fra kr. 440 til kr. 160. Vi vil deretter endre medlemskategorien etter betaling.  Ved senere overgang til hovedmedlemskap må man gi beskjed om dette.