Meny

«Kunnskap skal styra riki og land» – bli med på studiearbeid!

«Kunnskap skal styra riki og land, og yrke skal båten bera» skrev folkeopplyseren, samfunnskritikeren og dikteren Aasmund Olavsson Vinje i 1859. Budskapet er like dagsaktuelt i 2018, to århundrer etter Vinjes fødsel. Derfor inviterer Senterpartiets Studieforbund (SpS) alle medlemmer til å ta aktivt del i studiearbeid landet rundt.

Kunnskap er bærebjelke

Kunnskap er nødvendig for å kunne gjøre gode, politiske vedtak. Kunnskap er også en bærebjelke i alt organisatorisk arbeid. Kunnskap må vedlikeholdes og utvikles, og vi må være åpne for at det alltid er noe nytt å lære –  verden står som kjent aldri stille.

 

Det grønne hjulet

2018 er et mellomvalgsår – eller organisasjonsår om vi vil. Det er nå vi forbereder oss på neste års kommune- og fylkestingsvalg gjennom nominasjonsarbeid og arbeid med nytt program. Vi skal også bruke tid på å utvikle organisasjonen Senterpartiet, gjennom skolering i styrearbeid og ledelse. Her har Senterpartiet sin eget skoleringsopplegg gjennom Det grønne hjulet.  

 

Gjør nominasjonsprosessen riktig

Nominasjonsprosessen fram mot valget i 2019 er allerede i gang, og skal organiseres som studiearbeid. Det er mye å sette seg inn i, både når det gjelder formaliteter, vedtekter, retningslinjer og mer praktiske forhold rundt nominasjonene. Her legges et viktig grunnlag for neste års valgkamp, som skal gi størst mulig Senterpartirepresentasjon og posisjoner i kommuner og fylker.

 

Hvem skal lede?

Kommune- og regionreformen gir oss utfordringer mange steder når det gjelder nominasjonsarbeidet. Derfor er det ekstra viktig at vi bruker anledningen til å skolere oss, og at vi gjør hverandre gjennom nominasjonsprosessen – som er grunnlaget for å gjøre et godt valgt landet rundt.  Bruk studiemateriellet som er utarbeidet, slik som studieheftet Hvem skal lede?

 

Studiehefte kvinner i  politikken forside

Kvinner i politikken

Det er også laget et helt nytt studiehefte som heter Kvinner i politikken, som er utarbeidet av Senterkvinnene og Senterpartiets Studieforbund.  Dette heftet gir mange tips og innspill til hvordan vi kan jobbe med kjønnsbalanse og rekruttering av kvinner både som medlemmer av partiet og til politikken.

 

Mer informasjon

Mer informasjon om SpS, studiearbeid og mange flere studiehefter finner du her:http://www.senterpartiskolen.no/

For videre spørsmål kontakt:
Senterpartiskolen, Grensen 9B, 0159 Oslo
Telefon: 23 69 01 00, 08.00 – 15.45 mandag til fredag
Epost: [email protected]