Meny
Fra høyre: Anne Beathe Tvinnereim, Raymond Svensson (generalsekretær FNV) og Signhild Stave Samuelsen (SpS, ordfører i FNV årsmøte).

Lederforum og årsmøte i Förbundet Nordisk Vuxenopplysning (FNV)

FNV er den nordiske samarbeidsorganisasjonen for folkeopplysning og voksnes læring, og har medlemmer fra Sverige, Finland, Danmark og Norge. FNV ble stiftet i 1970, og kunne i år feire 51 år på sitt årlige lederforum og årsmøte, som nylig ble avholdt i Senterpartiets lokaler.

Senterpartiets Studieforbund (SpS) og Studieforbundet Kultur og Tradisjon utgjør de norske medlemsorganisasjonene, og var sammen vertskap for årets arrangement. Onsdag den 21. oktober var FNVs medlemsorganisasjoner samlet til lederforum, som ble åpnet av styrelederne Marit Knutsdatter Strand (SpS) og Marit Jacobsen fra vertsorganisasjonene.  Temaene for årets lederforum var blant annet Agenda 2030 og det nordiske handlingsprogrammet «Vår Visjon», folkeopplysningens rolle for en bærekraftig utvikling mot 2030, samt diskusjon rundt tilskuddsordninger til studieforbundene i de nordiske landene.

Vår nye utviklingsminister som også er nordisk samarbeidsminister, Anne Beathe Tvinnereim, hilste til årsmøtet 22. oktober. Hun ga en kort presentasjon av seg selv og sine ansvarsområder, og ønsket FNV framgangsrikt arbeid i det kommende året. President i Nordisk Råd Bertel Haarder, hilste også til årsmøtet. Han holdt en innledning hvor han blant annet pekte på hvor viktig folkeopplysning både har vært, og fremdeles er i et levende demokrati.  

Haarder berørte også Nordisk ministerråds forslag til nedskjæringer i budsjettforslaget innenfor de nordiske kultur- og utdanningsområdene. Han uttrykte imidlertid håp om at nedskjæringene fremdeles kan unngås, slik at budsjettet får et akseptabelt nivå. Årsmøtet uttrykte bekymring for det nordiske samarbeidet, som allerede er satt på hard prøve gjennom Covid-pandemien. I en uttalelse om neste års budsjett blir det derfor pekt på at de nordiske landene befinner seg i en tillitskrise på bakgrunn av ulik håndtering av Covid-pandemien. Årsmøtet pekte videre på at kultur- og utdanningssamarbeidet kan få en drastisk reduksjon dersom Nordisk ministerråds forslag til budsjett blir opprettholdt.

FNV deler også ut en årlig folkbildningspris, som for 2021 ble tildelt Torbjørn Bergwitz Lauen for sitt engasjement i den nordiske folkedansorganisasjonen Nordlek. Lauen er også leiar i Noregs Ungdomslag og arbeider i Senterpartiets hovedorganisasjon som kommunikasjonsrådgiver.

Les gjerne mer om FNV, og det nordiske samarbeidet her:  https://fnv.se/