Meny

Markeringen av Senterpartiets 100-årsjubileum 27. juni er utsatt

Med bakgrunn i situasjonen rundt coronaviruset er den store jubileumsmarkeringen på Lillehammer lørdag 27. juni utsatt til lørdag 14. november


Jubileumsmarkeringen vil fortsatt bli på Scandic Lillehammer Hotell og rammen for programmet i juni legges til grunn for arrangement i november. Fredag 13. november planlegges det ordførerkonferanse på samme sted. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon og påmeldingslenke i løpet av sommeren

Jubileumsmarkeringer i fylkene forskyves også utover.  Her vil dere få nærmere informasjon fra eget fylkeslag.

Vi oppfordrer lokallagene til på egnet vis å huske på jubileumsåret vi er inne i.  Det kan f.eks. være i form av å bruke sosiale medier til å synliggjøre hvordan Senterpartiet i kommunene i 100 år har tatt ansvar og bidratt i utvikling.