Meny

Massiv sentralisering av passkontor

Høyre, FrP og Venstre fortsetter sin omfattende sentralisering av Norge, denne gangen ved at nesten halvparten av alle passkontor skal legges ned, skriver Emilie Enger Mehl.

- av Emilie Enger Mehl (Sp), medlem i Stortingets justiskomite

Senterpartiet vil ha gode tjenester nær folk over hele landet. I dag har vi 141 passkontor som sørger for at de aller fleste har maks 45 minutters reisevei for å skaffe seg et nytt pass. Det er et viktig servicetilbud for innbyggerne, og en desentralisert funksjon som skaper arbeidsplasser lokalt.

Nedleggelse av passkontor vil bety lengre reisevei og store ulemper for folk over hele landet. Det blir dyrere og mer tidkrevende å skaffe seg pass. Med færre passkontor nær folk skyver regjeringen også utgifter over på næringsliv og privatpersoner. Arbeidstakere risikerer å måtte ta seg fri fra jobb for å rekke å reise hele veien til et passkontor i åpningstiden. Barnefamilier kan komme til å måtte ta barna ut av skolen, og eldre og syke vil få en større belastning med lengre reisevei. I tillegg risikerer vi enorm pågang på de få passkontorene som blir stående igjen etter nedleggelsene, med dårligere kapasitet og lengre køer.

Politiet har allerede vært utsatt for en utstrakt sentralisering, med nedleggelse av en rekke lensmannskontor. Senterpartiet er bekymret for at regjeringen vil utvanne mindre kontorer som står igjen, for på sikt å legge dem ned. Senest i vår fikk vi flertall for vårt forslag i Stortinget om at Regjeringen må sørge for en reell styrking av gjenværende lensmannskontor etter politireformen. Det er det motsatte som nå skjer. En gradvis stripping av funksjoner, som passutstedelse, vil kunne avgjøre liv eller død for mindre lensmannskontor og politistasjoner i fremtiden.

Regjeringen har bestemt seg for å fastsette ny struktur for passutstedelse uten at saken skal tilbake til Stortinget. Senterpartiet mener saken er forhastet og for dårlig begrunnet, men med store konsekvenser i form av enda kraftigere sentralisering av Norge.

Regjeringen argumenterer for at sikkerheten er for dårlig ved små passkontor, men har ikke godtgjort at små passkontor ikke skal kunne utstede pass vel så godt som større passkontor. De hevder at FNs organisasjon for sivil luftfart (ICAO) tvinger frem en omfattende nedleggelse av norske passkontor med sine krav til passutstedelse. Politidirektoratets anbefaling om at passkontor må utstede mellom 4-5000 pass hvert år for å kunne ha livets rett har blitt brukt som et tungtveiende argument for å legge ned passkontor. ICAO stiller imidlertid ingen krav om volum ved passkontorene, eller antall passøknader hver saksbehandler skal ta imot. Vi mener man må ha tillit til at ansatte også ved små kontor kan møte høye krav til kvalitet og sikkerhet. 

Senterpartiet mener vi ikke kan la nedleggelse og sentralisering skje med et pennestrøk i byråkratiet. Derfor vil vi nå fremme forslag om at det fortsatt skal være passutstedelse ved dagens passkontor, og at ingen passkontor skal nedlegges før saken har vært til demokratisk behandling i Stortinget.

Oversikt over framtidige passkontor, og passkontor som foreslås avviklet:

Politi-distrikt

Videreføres/etableres

Avvikles

Agder

Arendal, Farsund, Kristiansand

Mandal, Flekkefjord og Kvinesdal, Valle og Bykle, Tvedestrand og Vegårdshei

Finnmark

Alta, Hammerfest, Kirkenes, Porsanger, Tana, Vadsø

Båtsfjord, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Nordkapp, Måsøy

Innlandet

Elverum, Gjøvik, Gran, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Fagernes, Otta, Tynset

Nordre Land, Lesja og Dovre, Lom, Midt-Gudbrandsdal

Møre og Romsdal

Kristiansund, Molde, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Ulstein og Hareid, Volda og Ørsta, Ålesund

Aure, Fræna, Haram, Rauma, Vestnes, Vanylven

Nordland

Bodø, Brønnøy og Vevelstad, Mo i Rana, Mosjøen, Narvik, Sortland, Svolvær, Fauske, Alstahaug og Leirfjord

Ørnes

Oslo

Bærum, Grønland

Ingen

Sør-Vest

Egersund, Etne og Vindafjord, Haugesund. Randaberg, Sandnes, Stavanger lufthavn Sola, Stord

Karmøy, Jæren, Lund, Sauda, Sirdal, Sola, Strand og Forsand

Sør-Øst

Drammen, Gol og Hemsedal, Grenland, Hønefoss, Notodden, Stokke

Bamble, Hol, Kongsberg, Kragerø, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Røyken og Hurum, Seljord, Øvre Eiker

Trøndelag

Heimdal, Oppdal, Namsos og Fosnes, Orkdal og Agdenes, Sentrum (Trondheim), Steinkjer, Stjørdal, Ørland, Nærøy

Grong, Hitra, Midtre Gauldal, Rissa, Røros, Levanger og Verdal

Troms

Bardu, Finnsnes, Harstad, Nordreisa og Kvænangen, Tromsø

Ingen

Vest

Bergen, Eid, Flora, Førde og Naustdal, Hardanger, Nordhordland, Os, Sogndal, Sotra og Øygarden, Voss

Austevoll, Fusa, Gloppen, Høyanger, Kvam, Kvinnherad, Lærdal, Stryn, Vågsøy, Årdal, Askøy, Fjaler, Masfjorden

Øst

Lillestrøm, Sarpsborg, Ski

Askim, Aurskog og Høland, Eidsvoll og Hurdal, Lørenskog, Nittedal, Ullensaker